secundair logo knw 1

De beursvloer van de evenementenhal in Gorinchem staat deze maand weer vol met watertechnologie. Aqua Vakbeurs Nederland* beleeft zijn veertiende editie. De druk staat erop, want de sector heeft dringend behoefte aan nieuwe innovatieve technieken.

door Bert Westenbrink

H2O maart cover H2O Maart* Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire bedrijfsvoering, het zijn opgaven die waterbeheerders en waterbedrijven niet kunnen invullen als er geen adequate technologieën voorhanden zijn. Ze hebben door maatschappelijke druk en bestuurlijke akkoorden met doelen en deadlines haast. Ze moeten leveren.

Neem Afvalwater. Het moet niet alleen ontdaan worden van steeds meer microverontreinigingen, door circulaire doelstellingen krijgt het een andere status. Afvalwater wordt een grondstof die na zuivering en raffinage hergebruikt wordt in natuur en landbouw met watertekorten.

In Terwolde staat een proefopstelling van de waterfabriek van de toekomst die full-scale gerealiseerd moet worden in Wilp. De installatie is compact, modulair en circulair en moet water leveren van ‘sublieme kwaliteit’. De proefopstelling is ingevuld met beproefde technieken, nieuw is de combinatie ervan. Het project geldt als internationale showcase.

Prijswinnend
De vernieuwing gaat dus door. De innovaties zijn prijswinnend bovendien. Het Nereda-proces is uitgeroepen tot mondiale doorbraaktechnologie van het vorige decennium, de Waterfabriek Wilp wint De Vernufteling, Nijhuis Water Technology en Royal HaskoningDHV zijn in de race voor de Global Water Award.

Indrukwekkend, maar de duurzame opgaven vragen om meer. Waterbeheerders moeten investeringsbeslissingen nemen met lange doorlooptijden. Dat zijn bestuurlijke worstelingen, want kies je voor bestaande technieken die in de loop van de tijd (nog meer) gedateerd raken en te weinig milieuwinst opleveren of voor innovaties die veelbelovend maar niet proven zijn. 

Waterschap Drents Overijsselse Delta zit middenin zo’n afweging. De geplande herbouw van de sliblijn op de rwzi in Echten is afgeblazen omdat de installatie niet stikstofproof is. 

Herkansing
In de herkansing ontwikkelt het dagelijks bestuur alternatieven met de ambities van het waterschap als uitgangspunt: circulair en klimaatneutraal. Het plan: biogas omzetten in groengas, aquathermie gebruiken voor verwarming slib en CO2 afvangen. 

Maar het algemeen bestuur aarzelt, want de kosten zijn torenhoog en de technieken nieuw. Deze worsteling leert: de huidige opgaven vragen niet alleen om bestuurlijk lef maar ook om een palet van nieuwe bewezen technieken, die modulair inpasbaar zijn en met verkorte afschrijvingstermijnen kunnen worden vervangen door nieuwe met nog meer rendement, nodig om de doelen en deadlines te halen. 

Laat dat onderwerp van gesprek zijn op de vakbeurs, ook de watertechnologie moet leveren.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad
 
* H2O maart is voor een deel gewijd aan Aqua Nederland Vakbeurs en de Roleringsvakdagen. De beurzen zijn door de problemen met het corona-virus verplaatst naar juni, maar dat besluit viel toen het nummer al op de drukpersen lag.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.