secundair logo knw 1

De opiniebijdrage van Pieter-Jan Hofman met het pleidooi om de huidige samenstelling van het waterschapsbestuur kritisch tegen het licht te houden, inspireerde Hans Middendorp (AWP) tot het schrijven van een reactie. Middendorp is het op punten eens met de fractievoorzitter van CU/SGP Delfland, maar niet met Hofmans stelling dat afschaffen van de geborgde zetels te kort door de bocht is.

door Hans Middendorp

Hans Middendorp vk 180 Hans MiddendorpDe CU/SGP Delfland schrijft in deze rubriek een genuanceerde opinie over de toekomst van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. De Algemene Waterschapspartij is het van harte eens met de twee kernpunten uit hun betoog: “De geborgde leden maken een te groot deel uit van het algemeen bestuur. In Delfland zijn van de dertig zetels negen zetels toegewezen aan geborgde leden. Bovendien is het onnodig dat – zoals wettelijk is voorgeschreven - er altijd iemand van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur zit."

Toch ziet de CU/SGP reden om althans een paar geborgde zetels te behouden in het waterschapsbestuur. Want voor het uitvoeren van allerlei maatregelen in stedelijk gebied is het volgens CU/SGP "... belangrijk dat alle betrokkenen de noodzaak zien en hun medewerking verlenen. Belangengroepen in het bestuur zijn hiervoor instrumenteel. Ze nemen hun kennis mee en kunnen meedenken en expertise inbrengen bij de watertaken."

Dit ziet de AWP echt anders. Ten eerste: lobby-organisaties zoals VNO-NCW en LTO horen niet in een democratisch gekozen bestuur, of het nou een gemeenteraad is of een waterschapsbestuur. Dat is voor ons een principieel punt. En als deze organisaties toch mee willen doen in het waterschapsbestuur, moeten ze hun eigen kieslijst opstellen.

Ten tweede: de maatschappelijke inbreng is nu te eenzijdig. De geborgde zetels zijn min-of-meer toevallig gereserveerd voor de drie genoemde organisaties. Voor de toekomst is de AWP is voorstander van waterschappen met een brede taakomschrijving, waarin, naast uiteraard het water, ook klimaat en leefomgeving worden meegenomen. Zodat de waterschappen kunnen borgen dat water het leidend principe is in de ruimtelijke ordening van Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend in een dichtbevolkt land met te weinig huizen.

Adviescommissie
De AWP pleit voor faciliteren van maatschappelijke inbreng, maar dan zonder politieke macht. Wij stellen concreet voor om in elk waterschap een 'adviescommissie maatschappelijke belangen' in te stellen, die het waterschapsbestuur adviseert op alle bespreekstukken in het AB. Een schriftelijk advies heeft ook meer impact op de besluitvorming, want ook hier geldt: ‘wie schrijft die blijft’.

Wij zien de maatschappelijke inbreng echter breder dan de huidige drie lobbyorganisaties die nu het monopoly op de geborgde zetels hebben. Denk bijvoorbeeld aan Vereniging Eigen Huis (huiseigenaren), Woonbond (huurders), Sportvisserij Nederland (visstandbesheer), WWF (waternatuur), etc. Specifiek voor Delfland is ook Glastuinbouw Nederland van belang, want er zijn veel meer tuinders dan boeren in Delfland. Wat ons betreft, krijgen al deze organisaties een plek in de nieuwe adviescommissie maatschappelijke belangen.

Tot slot: de AWP streeft naar modernisering van het waterbeheer, met waterschappen die de regie nemen om Nederland klimaatadaptief te maken. Lobbyorganisatie komen vooral op voor het belang van hun eigen achterban, en dat is ook hun rol en hun goed recht. Echter, wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur.

Hans Middendorp is vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.
Goed artikel. Maar waar het om gaat is de instandhouding, verbetering of vergroting van natuur. Niet om perspectief voor de boer. Uiteraard: als boeren kunnen en willen veranderen, dan is het prima als ze ook natuur gaan beheren. Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn: de natuur staat voorop.