De opiniebijdrage van Pieter-Jan Hofman met het pleidooi om de huidige samenstelling van het waterschapsbestuur kritisch tegen het licht te houden, inspireerde Hans Middendorp (AWP) tot het schrijven van een reactie. Middendorp is het op punten eens met de fractievoorzitter van CU/SGP Delfland, maar niet met Hofmans stelling dat afschaffen van de geborgde zetels te kort door de bocht is.

door Hans Middendorp

Hans Middendorp vk 180 Hans MiddendorpDe CU/SGP Delfland schrijft in deze rubriek een genuanceerde opinie over de toekomst van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen. De Algemene Waterschapspartij is het van harte eens met de twee kernpunten uit hun betoog: “De geborgde leden maken een te groot deel uit van het algemeen bestuur. In Delfland zijn van de dertig zetels negen zetels toegewezen aan geborgde leden. Bovendien is het onnodig dat – zoals wettelijk is voorgeschreven - er altijd iemand van de geborgde zetels in het dagelijks bestuur zit."

Toch ziet de CU/SGP reden om althans een paar geborgde zetels te behouden in het waterschapsbestuur. Want voor het uitvoeren van allerlei maatregelen in stedelijk gebied is het volgens CU/SGP "... belangrijk dat alle betrokkenen de noodzaak zien en hun medewerking verlenen. Belangengroepen in het bestuur zijn hiervoor instrumenteel. Ze nemen hun kennis mee en kunnen meedenken en expertise inbrengen bij de watertaken."

Dit ziet de AWP echt anders. Ten eerste: lobby-organisaties zoals VNO-NCW en LTO horen niet in een democratisch gekozen bestuur, of het nou een gemeenteraad is of een waterschapsbestuur. Dat is voor ons een principieel punt. En als deze organisaties toch mee willen doen in het waterschapsbestuur, moeten ze hun eigen kieslijst opstellen.

Ten tweede: de maatschappelijke inbreng is nu te eenzijdig. De geborgde zetels zijn min-of-meer toevallig gereserveerd voor de drie genoemde organisaties. Voor de toekomst is de AWP is voorstander van waterschappen met een brede taakomschrijving, waarin, naast uiteraard het water, ook klimaat en leefomgeving worden meegenomen. Zodat de waterschappen kunnen borgen dat water het leidend principe is in de ruimtelijke ordening van Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend in een dichtbevolkt land met te weinig huizen.

Adviescommissie
De AWP pleit voor faciliteren van maatschappelijke inbreng, maar dan zonder politieke macht. Wij stellen concreet voor om in elk waterschap een 'adviescommissie maatschappelijke belangen' in te stellen, die het waterschapsbestuur adviseert op alle bespreekstukken in het AB. Een schriftelijk advies heeft ook meer impact op de besluitvorming, want ook hier geldt: ‘wie schrijft die blijft’.

Wij zien de maatschappelijke inbreng echter breder dan de huidige drie lobbyorganisaties die nu het monopoly op de geborgde zetels hebben. Denk bijvoorbeeld aan Vereniging Eigen Huis (huiseigenaren), Woonbond (huurders), Sportvisserij Nederland (visstandbesheer), WWF (waternatuur), etc. Specifiek voor Delfland is ook Glastuinbouw Nederland van belang, want er zijn veel meer tuinders dan boeren in Delfland. Wat ons betreft, krijgen al deze organisaties een plek in de nieuwe adviescommissie maatschappelijke belangen.

Tot slot: de AWP streeft naar modernisering van het waterbeheer, met waterschappen die de regie nemen om Nederland klimaatadaptief te maken. Lobbyorganisatie komen vooral op voor het belang van hun eigen achterban, en dat is ook hun rol en hun goed recht. Echter, wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur.

Hans Middendorp is vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij AWP

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Anita Slaats-Damen · 1 years ago
  Adviescommissies prima!
  Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
  Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
 • This commment is unpublished.
  Piet de Noord · 1 years ago
  Instellen van een adviescommissie maatschappelijke belangen is een slecht idee. De afweging van verschillende belangen kan in een democratisch samengesteld bestuur prima zijn beslag krijgen. Het leidt tot sterke vertraging in de besluitvorming. Op die punten ben ik het geheel eens met Piet Oudega.
  Het is bovendien een illusie te denken dat een adviesraad maatschappelijke belangen tot een eensluidend advies zal komen, zeker als het om belangrijke en complexe zaken gaat.
  Het advies van de commissie Boelhouwer is er. Het initiatief wetsvoorstel voor afschaffing van de geborgde zetels ook. Als er eindelijk een kabinet gevormd wordt kan de Kamer met dit onderwerp aan de slag. Alle argumenetn liggen op tafel, en democratische partijen kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen: afschaffen die geborgde zetels. Nu met een soort van compromisvoorstel komen vind ik dan ook niet slim.
 • This commment is unpublished.
  Piet Oudega · 1 years ago
  Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
  Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
  Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
 • This commment is unpublished.
  Fokke van Zeijl · 1 years ago
  Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
  Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
  groet, Fokke
 • This commment is unpublished.
  Adriaan van Geest · 1 years ago
  Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
  Groet van Adriaan
 • This commment is unpublished.
  Hans Middendorp · 1 years ago
  Piet en Piet: dank voor jullie inbreng, maar het zit anders. Een adviescommissie geeft advies, in een adviesnota die wordt toegevoegd aan het agendapunt in het Algemeen Bestuur. Daarmee borg je de kennis van de maatschappelijke organisaties. De afweging wordt natuurlijk niet in de adviescommissie gemaakt, maar in het Algemeen Bestuur. Zo wordt de geborgde kennis losgekoppeld van de politieke besluitvorming.
  Overigens, de positie van de AWP staat heel duidelijk in dit artikel: "wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur." Maar de realiteit is dat er pas een minimale meerderheid van 1 zetel is in de Tweede Kamer voor volledige afschaffing. Voor een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van een aparte commissie 'maatschappelijke belangen', kijk op mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/posts/hansmiddendorp_toekomst-geborgde-zetels-ligt-in-adviescommissie-activity-6846760569668689921-ENAW

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!