secundair logo knw 1

Het duurde even, bijna een half jaar na de verkiezingen ligt er een akkoord op hoofdlijnen. Op 15 mei stemden vier Tweede Kamerfracties unaniem in met vier kenmerkende teksten van vier formerende partijen. Wat voor verbinding zorgt is het nietje dat twee informateurs erdoorheen hebben gejast. Nog te zoeken ministers moeten het gaan uitwerken. Een voorbehoud is dus op zijn plaats. Tóch, wat ons te wachten staat, begint zich af te tekenen. We kunnen ons schrap zetten.


door Jos Peters


Jos Peters 180 vk Vooropgesteld, het is knap dat het de vier onderhandelaars is gelukt om op hoofdlijnen met een gezamenlijke tekst te komen op belangrijke dossiers: bestaanszekerheid, migratie, wonen, bestuur, veiligheid. Het resultaat is veel belovend - let op de spatie tussen veel en belovend - en adresseert de zorgen van veel Nederlanders. Jammer is, ik lees niets over mijn zorgen, nagenoeg niets over milieu, water, bodem. En heel erg weinig over natuur.

Alle oproepen vanuit de watersector, alle open brieven, ik zie er niets van terug. Kortheidshalve concentreer ik me dan maar op wat de watersector hard gaat raken. Niet toevallig: Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt omgedoopt tot ministerie van LVVN: Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en…. Natuur. In precies die volgorde. Zette Rutte IV met een minister voor Natuur en Stikstof nog in op reductie van de stikstofuitstoot, inmiddels waait er een nieuwe wind. En die ruikt niet fris, die stinkt naar mest. Een nieuwe minister moet ‘in Brussel alles op alles zetten’ en nieuwe regels bedingen. Ik wens hem of haar veel succes.

De vier partijen gaan ‘aantonen dat bepaalde natuurgebieden niet kwetsbaar zijn, want niet stikstofgevoelig’. Ook wil de coalitie van veel zaken af, vooral van regels, van lastige ‘snippernatuur’, van ruime overgangsgebieden, van brede bufferstroken. Het gaat natuurgebieden ‘herijken’. Is weerloze natuur alleen waardevol als deze ‘landbouwinclusief’ is, als de landbouw er geen last van heeft?

Als het nieuwe kabinet op het bordes staat, gaat het nog maar om één ding: goedschiks of kwaadschiks, desnoods met maatwerk, maximale ruimte om te vervuilen

Nitraatrichtlijn
De coalitie wil ook de afbouw terugdraaien van de uitzondering op de Nitraatrichtlijn. Gaat dat lukken? Brussel ziet ons aankomen. Onze boeren genieten al bijna 20 jaar een financieel voordeel ten opzichte van hun collega’s in veel andere lidstaten. Wonderlijk dus dat het akkoord oproept tot ‘een gelijk speelveld’, zélfs in de passage over landbouw. Dat terugdraaien is kansloos, ons land boekte decennialang geen enkel resultaat op het mestvraagstuk.

Desnoods - zo lezen we - gaat de coalitie inzetten op ‘regio-specifieke uitzonderingen’ en op ‘bedrijfsspecifieke emissiedoelen’. Let op, dat is niets anders dan verhullend jargon om maximaal mest te mogen uitrijden. De vier formerende partijen willen het stikstofbeleid aanpassen, ze willen normen versoepelen.

‘Relax the standards’, zeggen ze in Engelstalige landen. Inderdaad, daarmee verkleint het areaal dat boeren ‘nutriëntenverontreinigd’ nóemen. Maar let op, de doelen zijn helder: ‘meer plaatsingsruimte voor mest’ en ‘meer mesttoepassingsruimte’. Het vorige kabinet wilde nog de stikstofuitstoot terugdringen. Als het nieuwe kabinet op het bordes staat, gaat het nog maar om één ding: goedschiks of kwaadschiks, desnoods met maatwerk, maximale ruimte om te vervuilen.

Stabiel beleid
Ook wonderlijk, op stikstof gaat een nieuw kabinet om uitzonderingen vragen op bestaand beleid, om soepeler beleid voor Nederland. Elders, op andere dossiers, lezen we: ‘Stabiel beleid is belangrijk want burgers en bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn’ en ‘We gaan ons houden aan de bestaande afspraken’. Bij de hoofdlijn ‘Goed bestuur en sterke rechtsstaat’ lezen we zelfs: ‘Goed bestuur betekent ook het nakomen van afspraken en een stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid’.

Op de eerste bladzijde van het akkoord lezen we dat ‘Politiek en bestuur …. de zorgen van mensen niet altijd serieus nemen’. Mag ik dan misschien langs deze weg nogmaals mijn zorgen uiten over de toekomst van water, bodem, milieu, natuur? Er zijn heus prima boeren waarbij dat allemaal wél in goede handen is. Op hén ben ik trots, zij verdienen een toekomst. Laten we hún goede gedrag belonen, hen helpen, subsidiëren, meer betalen voor hun producten. Een nieuw kabinet moet dat met me eens zijn want in de hoofdlijn economie valt te lezen: ‘Er is een grote toekomst voor bedrijven die schoon zijn…’.

Nederland weer van ons? Nou, je mag het hebben als de natuur verdwenen is en de kwaliteit van water, bodem en milieu naar de gallemiezen.

Jos Peters, waterexpert en -activist

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Elsa Loosjes (zeer geïnteres · 1 months ago
  Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Jos Peters · 29 days ago
   @Elsa Loosjes (zeer geïnteres Dat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Arie van Lit · 1 months ago
  Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
   Jos Peters · 29 days ago
   @Arie van Lit Dank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Geert Henk Wijnants · 1 months ago
  Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Nic Grandiek · 1 months ago
  Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Sebastiaan van Berchum · 1 months ago
  Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/