secundair logo knw 1

OPINIE - Hannie Visser-Kieboom, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, reageert op het artikel 'Aandacht voor de rol helpt AB waterschappen professionaliseren' van Arjan Löesink, Evelien van der Kuil en Susan Arts van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. In de roep om verdere professionalisering brengt zij twee zaken in.

door Hannie Visser-Kieboom

Hannie Visser Kieboom 180 vkIk wil ten eerste de mogelijkheid inbrengen van het invoeren van een eigen griffie voor het algemeen bestuur van de waterschappen, om zo te komen tot professionalisering en een duidelijkere scheiding tussen het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Persoonlijk ben ik daar voorstander van, maar waterschappen kennen een monistisch systeem. Dit in tegenstelling tot gemeenteraden en provinciale staten die wel een dualistisch stelsel kennen.

De heemraden zijn immers naast DB-leden ook-AB leden. En zouden dan toch ook de mogelijkheid moeten hebben van een eigen griffie gebruik te kunnen maken, zo kan het tegenargument zijn. Behoort een zelfstandige griffie dan wel tot de mogelijkheden? Enkele waterschappen hebben een griffier die het AB begeleidt, maar deze is onderdeel van de concernstaf en heeft geen eigenstandige positie in de organisatie.

Het roept de vraag op of een zelfstandige griffie daadwerkelijk alleen mogelijk is binnen een dualistisch systeem of dat we moeten zoeken naar mogelijkheden om wel te komen tot een eigen griffie bij de waterschappen. Achterliggende vraag kan dan zelfs zijn of waterschapsbesturen voor altijd monistisch moeten blijven of toch ook een dualistisch systeem moeten invoeren.

Mogelijk kan Douwe Elsinga, de vormgever van het dualistisch systeem in gemeenteraden en provinciale staten, daar zijn licht over laten schijnen. Maar ook de Unie van Waterschappen kan zich hierover uitspreken.

Het tweede dat ik in de discussie in wil brengen, is de professionalisering van de individuele AB-leden. Is dit een verantwoordelijkheid van de waterschappen, van de (politieke) partijen of van de AB-leden zelf? Om als voorbeeld te noemen, de nieuwe Omgevingswet. Alle medewerkers van de waterschappen die daarmee te maken krijgen, worden geschoold door de eigen organisatie over de veranderingen die de wet met zich meebrengt.

Moeten de AB-leden daarin dan niet meegenomen worden? Binnen Waterschap Rivierenland worden de mogelijkheden tot scholing in elk geval niet aangeboden. Maar mogelijk wel bij andere waterschappen? Terwijl je bijvoorbeeld bij andere bestuursgremia, zoals de woningcorporaties, zelfs een plicht hebt je regelmatig te laten scholen. Zouden we dat ook bij de waterschappen moeten invoeren? Ik ben benieuwd naar reacties van andere waterschappers.

Hannie Visser-Kieboom is lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland (CDA)

Lees ook:
Opinie Twynstra Gudde: Aandacht voor de rol helpt AB waterschappen professionaliseren

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.