secundair logo knw 1

OPINIE – In reactie op de opiniebijdrage van Manita Koop (fractievoorzitter CDA Hoogheemraadschap van Delfland) over het functioneren van het algemeen bestuur van waterschappen, onderschrijft organisatieadviesbureau Twynstra Gudde dat je met politiek theater geen dijken bouwt, maar je helpt met aandacht voor de rol het AB wel professionaliseren.

door Arjan Löesink, Evelien van der Kuil en Susan Arts

portretten 3xOp 25 september jl. is door mevrouw Koop gereageerd op ons opiniestuk ‘Waterschappen, heroverweeg het bestuurlijk samenspel’. Wij danken mevrouw Koop voor haar uitgebreide reactie en waarderen het dat ze deze discussie oppakt.

Het onderwerp verdient de aandacht van algemeen bestuursleden omdat zij een belangrijke speler in het bestuurlijk samenspel zijn en daarmee ook in de heroverweging. Dat deze heroverweging leeft en herkend wordt, blijkt uit de vele positieve reacties die wij uit de watersector krijgen op ons opiniestuk.

Interessante aspecten
Mevrouw Koop benoemt in haar reactie een aantal interessante aspecten, die goed aansluiten bij wat wij constateren. Zo beschrijft zij de al maar toenemende belasting op het Algemeen Bestuur (qua tijd) en de complexiteit waarin deze moet opereren. Het vraagt (nu al) steeds meer om deze rol goed in te kunnen vullen. Dit zien wij ook en door ontwikkelingen als de Omgevingswet en klimaatadaptatie, zal dit eerder verder toenemen dan afnemen.

Terecht noemt mevrouw Koop dat de vergoeding van een AB-lid hierbij achterblijft en dit een Algemeen Bestuur kwetsbaar maakt. Dit sluit aan bij onze constatering dat het Algemeen Bestuur achter is gebleven voor wat betreft professionalisering. Een betere vergoeding, meer (ambtelijke) ondersteuning en training en opleiding zijn aspecten om het AB verder te professionaliseren en beter in staat te stellen haar veranderende rol te pakken.

Mevrouw Koop noemt daarnaast dat politiek theater in het waterschapsbestuur onwenselijk is en dat de inhoudelijke discussie in dit bestuur als voorbeeld zou moeten gelden voor andere bestuurslagen. Uiteraard heeft zij gelijk dat er grenzen bestaan voor wat betreft politisering van het waterschapsbestuur. Oog voor de inhoud en daarmee de opgaven van het waterschap, dient inderdaad centraal te staan.

Noodzakelijk
Dit neemt niet weg dat de keuzeruimte als gevolg van genoemde ontwikkelingen (verder) toeneemt en dat dit plaatsvindt in een context waarin een breed palet van belangen bestaat. Dit maakt het noodzakelijk dat nagedacht en gedebatteerd wordt over de wijze waarop het waterschap omgaat met deze keuzes en de rol die het hierin wil nemen, ook op terreinen waar het hiervoor nog geen rol had en in relatie tot belangen en belanghebbenden die het hiervoor nog niet of beperkt tegenkwam.

Met politiek theater bouw je inderdaad geen dijken, hou je het water niet schoon en blijf je blind voor de toekomst van het land. Met aandacht voor de rol van het AB en het samenspel met DB en ambtelijke organisatie, help je het AB echter wel te professionaliseren in een context van toenemende keuzeruimte en verbreding van belangen.'

Arjan Löesink, Evelien van der Kuil en Susan Arts zijn werkzaam bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde

Lees ook:
Opinie Manita Koop: Waterschappen overwegen voortdurend het bestuurlijk samenspel
Opinie Twynstra Gudde: Waterschappen, heroverweeg het bestuurlijk samenspelspel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.