secundair logo knw 1

WATERBLOG - Het Klimaatakkoord maakt het duidelijk: er is een energietransitie nodig. Dat energie en water met elkaar verbonden zijn hoef je de watersector natuurlijk niet uit te leggen. Maar wat betekent dat nu voor de rol van de watersector in deze energietransitie? Blaast de sector zijn partijtje mee of… neemt de watersector het voortouw? Dit was de rode draad van het KNW najaarscongres.

door Eilard Jacobs

Eilard Jacobs 180Eilard Jacobs De verbinding tussen water en energie staat al jaren hoog op de agenda van de watersector. We zijn ons er goed van bewust welke potenties watersysteem en waterketen hebben als het om duurzame energievoorziening gaat. Langzaam maar zeker komen steeds meer projecten van de grond waarbij de waterbedrijven niet langer slechts waterleveranciers zijn, maar ook energieleveranciers of althans een bron van energie. Maar met leveren van energie kleur je als waterbedrijf wel erg buiten de lijntjes toch.....

Eerst maar eens de eigen energiehuishouding op orde: klimaatneutraal en energieneutraal worden; elke waterorganisatie heeft inmiddels de speld op de toekomstkalender wel geprikt. Michelle Talsma (Stowa) vertelde dat de waterschappen nu op 43 procent van de doelstelling zitten, dus er is nog heel wat werk aan de winkel.

Zo eenvoudig is dat ook nog niet, als het laaghangend fruit eenmaal geplukt is moeten er echte keuzes worden gemaakt. En zijn we dan bereid te investeren, of zelfs de tarieven te verhogen? Zitten duurzaamheids- of klimaatdoelen in het DNA van de organisatie of is het een speeltje van de happy few (inclusief directie)? Kortom, voorlopig hebben we het druk genoeg met onszelf, de energietransitie is iets van bedrijfsleven en andere overheden....

Diederik Samsom
Of niet? Diederik Samsom, die nu een sleutelrol vervult bij het klimaatakkoord zei al: “waarom doet de watersector niks? Ze hebben zo'n grote potentie!”. Ook als het aan Riksta Zwart (Waterbedrijf Groningen) ligt pakt de watersector de handschoen op. Het ligt voor de hand dat de gemeente de regie neemt bij de energietransitie, maar de gemeente kan dat alleen samen met sterke partners en het waterbedrijf of het waterschap kan uitstekend zo'n partnerrol vervullen.

Maar mag het waterbedrijf of waterschap zo'n rol wel vervullen? “En dan scoren we misschien minder goed in de benchmark, waar we zo'n waarde aan hechten”, was een geluid dat te horen was en “we mogen het niet volgens de wet”.

Regierol
Maar als je voorop wilt lopen heb je er nu eenmaal mee te maken dat regelgeving pas volgt op de ontwikkelingen en niet andersom. “De regelgeving en de benchmark moeten natuurlijk aangepast worden”, stelde Erik van Lith (Royal HaskoningDHV) dan ook. Floor Bal (wethouder gemeente Velsen) liet zien wat een gemeente in die regierol tot stand kan brengen. Dat begint vooral met kansen grijpen als die zich aandienen.

In de workshops en pitches kwam nog een palet aan kansen voor energie en water voorbij; Aquathermie (zowel voor verwarming als koeling), “pompen als het waait”, Energie uit afvalwater, waterstof, dat volgens Ad van Wijk (TU-Delft) de toekomst heeft, maar ook water en voedsel; overal liggen kansen. Om de uitwisseling van alle kennis te faciliteren is Aquadatabase.nl beschikbaar.

Het is duidelijk: er ligt nog een heel terrein braak. De ontginning kan beginnen. Maar de energietransitie vraagt eerst vooral een mentale transitie van de watersector. Wie weet is het startschot daarvoor nu echt gegeven.

Eilard Jacobs blogt op H2O

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!