WATERBLOG - Gemeenten spelen een sleutelrol in het waterbeheer. Dat was altijd al zo omdat de riolering de schakel vormt tussen gebouw en watersysteem. Maar met de klimaatverandering komt daar nog wat bij: het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is een samenspel tussen de overheid en de gebruikers en dat geldt des te meer voor de energietransitie die er aan komt.

door Eilard Jacobs

Eilard Jacobs 180Eilard JacobsVan beheerder van wat ondergrondse buizen is de gemeente een regierol toegeworpen, waarbij misschien wel de belangrijkste opgave is om de gebruikers het spel te laten meespelen.

Eens per jaar verzamelen de rioleurs van Nederland zich in Utrecht op de Rioneddag. Gezien de klimaattaken die de gemeente op zich moet nemen, is rioleur natuurlijk een te beperkte benaming geworden. Als je bij de stresstest klimaatverandering naar het effect van zware neerslag kijkt, wordt al gauw duidelijk dat de riolering nog maar een beperkte rol speelt.

De inrichting van het maaiveld en de bebouwing spelen een veel grotere rol in de klimaatbestendigheid (Gert Dekker, Ambient). Als je dan een wijk klimaatbestendig wil maken kan dat alleen maar met de bewoners en bedrijven samen. Maar zitten die daar dan op te wachten? Soms wel, zoals in het Spijkerkwartier in Arnhem nadat de wijk ondergelopen was, maar doorgaans niet.

Must
“En gaat de gemeente dat dan niet voor ons oplossen?”, was een vraag. Zou mooi zijn natuurlijk, maar met alleen maatregelen in de openbare ruimte kom je er vaak niet (en bovendien is het vaak duur). Participatie van de gebruikers van het gebied, die ook zelf maatregelen treffen op eigen terrein, is dan ook een must.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er zijn in elk geval wel mooie voorbeelden zoals bijvoorbeeld het straatberaad in het genoemde Spijkerkwartier (Jolanda van Looij, zelfstandig adviseur). Eigenlijk is bewonersparticipatie bij maatregelen voor extreme neerslag niet veel meer dan een mooie vingeroefening voor wat gemeente en gebruikers nog te wachten staat als de energietransitie in volle hevigheid losbarst en de wijk van het gas af gaat.

De riolering, maar eigenlijk het hele systeem van watervoorziening en waterhuishouding, kan ook zélf een bijdrage leveren aan de energietransitie; er is vooral veel warmte uit te halen (Reinier Romeijn, Unie van Waterschappen). Die ontwikkeling staat nog maar in de kinderschoenen en ook juridisch moet nog het nodige geregeld worden voordat een overheidsorgaan energieleverancier kan worden.

Objectbeheer
Gelukkig ging het voor de massaal aanwezige technici ook gewoon over objectbeheer, namelijk de toepassing van de Europese en Nederlandse normen voor rioolinspectie. Dan blijkt de rioleringswereld toch nog best terughoudender bij het oppakken van maatschappelijke tendensen, dan bij klimaatverandering.

Waar we op dit moment in de samenleving (bijvoorbeeld in de zorg), langzaam doorkrijgen dat zorgvuldige en dus arbeidsintensieve administratie van alle handelingen uiteindelijk ten koste gaat van het werk waar het om gaat, kiest de inspectienormenring juist voor het heel precies vastleggen en classificeren van schade.

Ongetwijfeld in de veronderstelling dat iedereen dit dus ook zo gaat doen en je zo mooie uniforme data krijgt met keurig vergelijkbare resultaten en dat de extra administratieve kosten uiteindelijk worden terugverdiend...

Maar al met al is de sector, met Rioned als centrale koepel, wel uitgegroeid tot serieuze maatschappelijke speler. Zozeer zelfs dat toen de minister bij het in ontvangst nemen van een kadootje (het nieuwe Rionedlogo) zei: ‘meestal krijg ik een wensenlijstje’, de voorzitter zich niet geroepen voelde op deze hint te reageren.

Eilard Jabobs blogt op H2O

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
People in conversation:
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Hugo Gastkemper · 4 years ago
  Omdat de benadering van Eilard een bron kan zijn van misverstanden reageer ik nog een keer.
  De motivatie neemt inderdaad af als professionals minder op hun vakmanschap worden aangesproken, maar de nieuwe aanpak van visuele inspectie doet juist een extra beroep op het vakmanschap en stimuleert de kwaliteit van werk en daarmee de motivatie. De rioleringsbeheerder krijgt meer gegevens waarmee hij beter beslissingen over maatregelen kan nemen. De inspecteur kan nauwkeuriger zijn waarnemingen vastleggen.
  Het gaat dus niet om administratieve lasten of directief verantwoordelijkheid afleggen, maar om de kern van hun beider taken: in detail waarnemen en vastleggen, en daarna de beheerder die (met behulp van goede beheersoftware) beoordeelt, interpreteert en daarop handelt.
 • This commment is unpublished.
  Eilard Jacobs · 4 years ago
  Ik onderschrijf dat de uitgebreidere registratie t.b.v rioolinspectie een ander doel dient dan kostenbeheersing zoals bij de zorg. Wat ik bedoel te zeggen is:
  De afgelopen decennia is zo'n beetje op alle werkterreinen een tendens zichtbaar van normeren, standaardiseren, protocolleren etc. Dit heeft tot waardevolle resultaten geleid, zowel in de zorg als in het stedelijk waterbeheer. Deze ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde: meer en meer ontstaat bij professionals het gevoel dat hun vakmanschap plaats moet maken voor directieven van elders. Langzamerhand tast de genoemde ontwikkeling dan ook de motivatie van de medewerkers aan (en die motivatie hebben we hard nodig in een tijd van een overspannen arbeidsmarkt). Ik signaleer dat in de zorg (althans bij uitvoerende diensten als verpleging en thuiszorg) nu onderkend wordt dat het keerpunt is bereikt en dat er stapjes terug nodig zijn. Een dergelijke notie zie ik bij het rioleringsbeheer nog niet.
 • This commment is unpublished.
  Hugo Gastkemper · 4 years ago
  Ik ben het met je eens wat betreft de verbreding naar maaiveld, de invloed van de energietransitie en de noodzaak tot samenspel met bewoners en eigenaren.
  Ik weerspreek je opvatting dat een betere rioolinspectie een grotere administratieve last betekent. Het is een inhoudelijke verbetering, vergelijkbaar met het gebruiken van betere onderzoekstechnieken voor bijv. de conditie van mensen in de medische zorg of auto’s in garages. Dit moet leiden tot lagere kosten of hogere kosten die gecompenseerd worden door meer kwaliteit.
  De rioolinspectie is uitdrukkelijk niet bedoeld noch geschikt als verantwoordingsinstrument voor werkzaamheden en productiviteit van professionals of organisaties, zoals de administratie in de medische of WMO-zorg.

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!