h2ologoprimair


knw uitgever h2o

29 nov - Innovatietafels Water en energie-buffering

Water inzetten voor grootschalige buffering van energie, dat was het thema van de eerste 'Inspiratietafel' op 24 oktober, met verschillende partijen uit de energie- en watersector olv KIEN Innovatiemeesters, KNW en Dunea.

Tijdens deze eerste dag zijn veel ideeën opgehaald die oplossingen voor het energie-bufferingsvraagstuk kunnen bieden mbv water. De volgende stap is het verder uitdenken en uitdiepen van de specifieke denkrichtingen in de vorm van zogenoemde ‘Innovatietafels’. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Woerden op woensdag 29 november 2017, voorafgaand aan het evenement ‘KIEN Innovatiemeesters Inspireert’.

Verslag, details en aanmelden: Water en grootschalige buffering van energie

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het