h2ologoprimair


knw uitgever h2o

8 & 9 mei 2017 - Derde landelijke zoet-zouttweedaagse 'Zout water in relatie tot eten, economie, ecologie en energie'

Verzilting biedt kansen voor nieuwe vormen van gebruik en natuur, maar brengt ook uitdagingen met zich mee voor bestaand gebruik. Om deze kansen en uitdagingen met elkaar te verkennen, organiseren Rijkswaterstaat, STOWA en Wageningen University & Research een zoet-zouttweedaagse waarin de ontwikkelingen bij de gebruikers van zoet water centraal staan.

Programma en registratie: STOWA - Zoet-Zout Tweedaagse - 8 & 9 mei in Wageningen

11 mei 2017 - Praktijkcongres Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt 300 deelnemers voor het Praktijkcongres Omgevingswet op 11 mei 2017. Wilt u leren wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor uw werk? En dit direct in de praktijk toepassen samen met 299 andere bestuurders, ruimtelijk professionals en stedenbouwkundigen? Schrijf u dan nu in, via www.praktijkcongres.nl.

7 juni 2017 - Symposium en Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen'

STOWA en OBN organiseren het Symposium 'Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water'. Tijdens het symposium wordt het nieuwe Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd, met presentaties over de toegevoegde waarde van goede systeemanalyse, een toelichting op instrumenten uit het handboek en een excursie. 

Programma en aanmelding: Stowa - Symposium en Handboek presentatie, woensdagmiddag 7 juni 2017  

14 juni 2017 - e-DNA in het waterbeheer

STOWA symposium over environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer, met toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken. U krijgt inzicht in de techniek achter eDNA en via een interactief gesprek tussen ontwikkelaars en aanbieders worden de belangrijkste vragen van beide kanten beantwoord. In de middag kunt u op een markt en in werksessies inzicht krijgen in het gebruik en de meerwaarde van eDNA in de praktijk.

Programma en registratie: STOWA Symposium - eDNA in het waterbeheer - 14 juni in Driebergen

15 juni 2017 - The Irish Water sector

Save the date - KNW Themagroep Internationale Samenwerking organiseert op donderdag 15 juni een middag over ‘The Irish Water sector’. Sprekers zijn oa. Gritta Nottelman (Waternet), international member of the Irish 'Expert Commission on Domestic Public Water Services' en Marjan den Braber (Royal HaskoningDHV), member of the NL DRR team 'Flood Management' in Ireland. Locatie is Waternet in Amsterdam.
Programma en registratie: 'Ireland - More or less Irish water', door KNW Themagroep Internatioanele samenwerking - 15 juni in Amsterdam