h2ologoprimair


knw uitgever h2o

7 mrt - Congres Markerwadden

Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) bestaat één jaar en dat wordt gevierd tijdens het Deltares Voorjaarscongres op woensdag 7 maart. Onderzoekers van verschillende organisaties zullen hun onderzoeksprogramma presenteren en daarnaast is er ruimte voor inspiratie en uitwisseling.

Details: Deltares | Voorjaarscongres Markerwadden

13-15 mrt - Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen

Op 13, 14 en 15 maart 2018 vindt Aqua Nederland Vakbeurs weer plaats in de Evenementenhal Gorinchem, met de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, -management en -technologie. Tegelijk worden ook de RioleringsVakdagen georganiseerd, de vakbeurs voor de rioleringsbranche. Beide branches versterken elkaar in de waterketen en bezoekers kunnen beide beurzen bezoeken, waardoor er nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan op de beursvloer.

Details:  Rioleringsvakdagen 2018 en Aqua Nederland Vakbeurs 2018 

20 apr - KNW Voorjaarscongres - Stresstesten

Save the date - KNW Voorjaarscongres 2018 zal zijn op vrijdag 20 april, met als thema 'Stresstesten'. Gemeenten moeten de komende jaren stresstesten uitvoeren, om risico's en locaties in beeld te krijgen die kwetsbaar zijn voor oa wateroverlast bij extreme regenval. Veel partijen zijn betrokken: wie doet wat? en hoe organiseren we een goede dialoog om tot de juiste aanpak te komen?

Details: KNW Voorjaarscongres 2018 - Stresstesten, vrijdag 20 april in Utrecht

8-29 mei - Cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt waterbeheerders om waterkwaliteits doelen te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent veel interacties. In deze cursus leert u een systeemanalyse te maken door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA. Het uitwerken van een casus staat centraal, met veel ruimte voor individuele verdieping. De cursus is bedoeld voor beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Cursus dagen: 8, 15, 22 en 29 mei 2018; intakemiddag op 10 april

Details: PAO Techniek en Management | Aquatisch ecologische systeemanalyse

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het