h2ologoprimair


knw uitgever h2o

21-23 maart 2017 - Aqua Nederland Vakbeurs & Nationale Watertechnologie Week

De Nationale Watertechnologie Week 2017 wordt georganiseerd op woensdag 22 en donderdag 23 maart in de Evenementenhal Gorinchem. NWP, de Water Alliance en ENVAQUA organiseren deze twee dagen meerdere inspirerende themasessies. Centrale thema’s:

De Aqua Nederland Vakbeurs loopt parallel aan de Nationale Watertechnologie Week en wordt georanseerd van 21 t/m 23 maart op dezelfde locatie. De Aqua Nederland Vakbeurs is dé watertechnologiebeurs in Nederland met meer dan 300 exposanten en bijna 10.000 bezoekers. Het is mogelijk beide evenementen te bezoeken.

Programma's en aanmelding: Nationale Watertechnologie Week 2017 en Aqua Nederland Vakbeurs

 

23 maart 2017 - Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Elk jaar organiseren STOWA en RWS een Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Thema voor 2017 is 'Overbruggen', met een brug tussen inspectie en beheer, beheer en versterking, normale en calamiteuze omstandigheden en de huidige praktijk en innovatie. Met je voeten in de klei, maar met zicht op een mooie, veilige bloemrijke grasmat: de praktijk, uitwisseling met collega’s en kennis opdoen met als overkoepelend thema ‘overbruggen’.

Programma en registratie: STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen - woensdag 23 maart in Arnhem

20 april 2017 - Weer terug naar het beoordelen van processen

Zijn we met z`n allen niet teveel vastgeroest in de KRW?  Begrijpen we wel welke processen zich in het watersysteem afspelen? En geven de ecologische sleutelfactoren hier voldoende inzicht in of hebben we meer nodig? Themadag van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) op donderdag 20 april 2017 bij de UvA in Amsterdam. Noteer alvast de datum, het programma volgt begin maart.

Details en informatie : WEW Themadag, 20 april in Amsterdam  

20 april 2017 - De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren, wat gaan wij daaraan doen?

Save the date - IKN Netwerkdag - Welke oplossingen kunnen de bedrijven leveren aan verbetering van de waterkwaliteit? Dat staat centraal tijdens de IKN netwerkdag op donderdag 20 april 2017 in Ede, met presentaties van concrete projecten, nieuwe technieken, kansrijke ontwikkelingen en volop mogelijkheden om contacten te leggen. Want we werken al jaren aan de verbetering van de waterkwaliteit, met de Kaderrichtlijn Water (KRW) als leidraad. Maar de Adviescommissie Water (ACW) constateert dat de doelen niet zullen worden gehaald, als er geen extra maatregelen worden genomen. Met slimme systemen, nieuwe technische concepten en betere samenwerking kunnen we veel bereiken.

Details: IKN Netwerkdag ‘De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren, wat gaan wij daaraan doen?’
Organisatie: Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN)

11 mei 2017 - Praktijkcongres Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt 300 deelnemers voor het Praktijkcongres Omgevingswet op 11 mei 2017. Wilt u leren wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor uw werk? En dit direct in de praktijk toepassen samen met 299 andere bestuurders, ruimtelijk professionals en stedenbouwkundigen? Schrijf u dan nu in, via www.praktijkcongres.nl.

15 juni 2017 - The Irish Water sector

Save the date - Themagroep Internationale Samenwerking organiseert op donderdag 15 juni een middag over ‘The Irish Water sector’. Sprekers zijn oa. Gritta Nottelman (Waternet), international member of the Irish 'Expert Commission on Domestic Public Water Services' en Marjan den Braber (Royal HaskoningDHV), member of the NL DRR team 'Flood Management' in Ireland. Locatie is Waternet in Amsterdam.
Programma en meer details volgen binnenkort.