h2ologoprimair


knw uitgever h2o

8-29 mei - Cursus Aquatisch Ecologische Systeemanalyse

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt waterbeheerders om waterkwaliteits doelen te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is. Dit is geen eenvoudige zaak: het watersysteem is complex en kent veel interacties. In deze cursus leert u een systeemanalyse te maken door toepassing van Ecologische Sleutelfactoren, een nieuwe methodiek ontwikkeld bij STOWA. Het uitwerken van een casus staat centraal, met veel ruimte voor individuele verdieping. De cursus is bedoeld voor beleidsmakers en ecologen bij waterschappen en adviesbureaus die te maken hebben met ecologische beoordeling van waterlichamen en het opstellen van maatregelpakketten.

Cursus dagen: 8, 15, 22 en 29 mei 2018; intakemiddag op 10 april

Details: PAO Techniek en Management | Aquatisch ecologische systeemanalyse

31 mei - 6e Symposium Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

Dit jaar wordt alweer de 6e bijeenkomst 'Praktijk­­­cases Behan­de­ling Industrieel Afvalwater' georganiseerd, een reeks symposia door KNW, SKIW en VLAKWA. Kennisdelen vanuit de praktijk, op donderdag 31 mei 2018 bij BASF in Antwerpen.

Details: 6e Symposium 'Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater' - donderdag 31 mei 2018
Organisatie: KNW ism SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie en VLAKWA Kenniscentrum Water

19 sept - Water in Smart Cities - groenblauwe daken

Save the date - Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten worden gedeeld op 19 september in Nijmegen, tijdens het Seminar 'Water in Smart Cities' door STOWA, KNW Waternetwerk en de Green Deal Groene Daken (GDGD)

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het