h2ologoprimair


knw uitgever h2o

vanaf 13 juni - PAO Cursus Hydrodynamica van oppervlaktewateren

Begrip van waterstroming in zeeën, estuaria, rivieren en meren vormt de basis van menig project. De 3-daagse cursus 'Hydrodynamica van oppervlaktewateren' is voor iedereen die de fysische processen in het water beter wil begrijpen en hieraan wil leren rekenen, van eenvoudige formules tot geavanceerde modellen. Leer state-of-the-art stromingsleer, van theorie tot toepassing in numerieke modellen. Ook de interpretatie en betrouwbaarheid van modelresultaten, en de rol van monitoring, komen hierbij aan bod.

Cursusdagen: 13, 20 en 27 juni, in Delft
Details: PAO Techniek en Management | Hydrodynamica van oppervlaktewateren

25-26 juni - Governance by Sustainable Development Goals: Water, Food and Climate

Op 25 en 26 juni organiseert het Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) van de Universiteit van Amsterdam een conferentie over de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Centraal staat SDG 6 (schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen en een duurzaam beheer van waterbronnen) in relatie tot SDG 2 (voedsel voor iedereen) en SDG 13 (tegengaan van klimaatverandering).

Organisatie: CSDS in samenwerking met UvA, VU, WUR, IHE en het kennis-actie-programma Water
Details en aanmelding: CSDS-UvA | Critical Perspectives on Governance by SDGs - 25 & 26 juni in Amsterdam

27 juni - Themamiddag Ervaringen met Legionella in Koelwater

Op 27 juni 2018 organiseren SKIW en branche vereniging Envaqua een Themamiddag over Ervaringen met Legionella in Koelwater. Legionella in koelwater systemen staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Regelgeving, handhaving en problemen in de operationele bedrijfsvoering vragen om intensieve opvolging. Deze themadag is dan ook bedoeld om interactief kennis uit te wisselen over deze problematiek.

Details: SKIW.nl | Themamiddag Ervaringen met Legionella in koelwatersystemen > inschrijving is gesloten, want de zaal zit VOL

19 sept - Water in Smart Cities - groenblauwe daken

Save the date - Groenblauwe daken als oplossing voor klimaatproblemen in de stad zijn actueler dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksresultaten worden gedeeld op 19 september in Nijmegen, tijdens het Seminar 'Water in Smart Cities' door STOWA, KNW Waternetwerk en de Green Deal Groene Daken (GDGD)

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het