h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Groenblauw dak naar mainstream?

door Eilard Jacobs

WATERBLOG - Groene, of liever nog, groenblauwe daken zijn al 5 jaar achter elkaar een jaarlijks terugkerend onderwerp op de KNW agenda. We weten er steeds meer over, ze worden ook steeds meer toegepast, maar wanneer wordt het groenblauwe dak mainstream?

Lees verder

Waternetwerk

Waterschappen, heroverweeg het bestuurlijk samenspel

OPINIE - De uitdagingen voor waterschappen worden complexer, kennen een bredere scope en zijn politieker. Hiermee verandert de rol en positie van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Wat betekent dit voor het functioneren van het algemeen bestuur en daarnaast voor dat van het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie? En wat vraagt dit van het samenspel tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie?

Lees verder

Waternetwerk

Watersector, smeed coalities voor energietransitie

door Erik van Lith

OPINIE - In de meeste Nederlandse gemeenten is er inmiddels een coalitie. In veel coalitieakkoorden blijkt dat na de verkiezingen afspraken zijn gemaakt over energiebesparing dan wel stimulering van duurzame energieopwekking. In tientallen akkoorden is zelfs sprake van gasloos wonen op een termijn van 20 à 30 jaar. De energietransitie is een issue, ook in de watersector, maar zet de watersector wel optimaal in op deze transitie?

Lees verder

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het