h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Aandacht voor de afvalwaterketen

door Eilard Jacobs

WATERBLOG - De afvalwaterketen (trouwens de hele waterketen) wordt in ons land versnipperd beheerd. Maar het is wel een samenhangend geheel en dus moet er worden samengewerkt om tot een optimaal resultaat te komen. Dat gebeurt gelukkig steeds meer, op lokaal en regionaal niveau tussen waterschappen en gemeenten en op landelijk niveau onder andere al ruim een decennium door gezamenlijk onderzoek van Stowa en Rioned. Eens per jaar worden de resultaten hiervan gepresenteerd en staat de afvalwaterketen middenin de aandacht.

Lees verder

H2O nieuws

Eén glasaal maakt nog geen zomer

door Hans Middendorp

OPINIE - De intrek van glasaal in Nederland is al decennia laag en varieert tussen de 1,2 - 8,4 procent van de gemiddelde Europese intrek in de periode 1960-1980. Sinds het begin van het Aalherstelplan in 2009 en de Kaderrichtlijn Water (KRW), worden stap-voor-stap de barrières voor trekvissen zoals aal, stekelbaars en bot, vispasseerbaar gemaakt. Ook de intrek van de glasaal krijgt steeds meer aandacht. Vrijwilligers van Ravon monitoren elk jaar de intrek.

Lees verder

Waternetwerk

KNW Strategiesessie

door Eelco Koolhaas
WATERBLOG - Er hangt - inhoudelijk en maatschappelijk - van alles in de lucht. Het was daarom de hoogste tijd voor een reeks strategiesessies van & voor het KNW Waternetwerk.

Lees verder

H2O nieuws

Duurzaamheid nieuwe heffingsvoorstellen ver te zoeken

door Johan Raap

OPINIE - De Commissie Aanpassing Belastingstelsel heeft recent haar definitieve voorstel voor herziening van de waterschapsbelastingen gepresenteerd. Een heleboel zaken gaan in een goede richting, ook al is dat mogelijk kostentechnisch vervelend voor bepaalde categorieën. Het is goed dat gekozen gaat worden voor kostenveroorzaking in tegenstelling tot het aloude ‘de vervuiler betaalt voor zuurstofbindende stoffen’ omdat tegenwoordig de inspanning naar vervuiling heel anders geworden is dan in de beginfase van de opzet voor vervuilingsheffingen.

Lees verder

H2O nieuws

Waterkwaliteit: gaat het te traag?

Waterkwaliteit: gaat het te traag?

door Eilard Jacobs

WATERBLOG - De waterkwaliteit in Nederland gaat vooruit, zeker, maar gaat de vooruitgang snel genoeg? En hoe omvangrijk is het vraagstuk eigenlijk? Terwijl de bekende waterkwaliteitsproblemen maar mondjesmaat afnemen ontstaan er nieuwe door andere stoffen. En hoe ernstig zijn die ‘nieuwe’ waterkwaliteitsproblemen nu eigenlijk?

Lees verder

Waternetwerk

Water wordt digitaal

door Eilard Jacobs

WATERBLOG - “De digitale revolutie gaat het werk van de waterprofessional drastisch veranderen”. Dat was de boodschap van het KNW najaarscongres. Dat er steeds meer mogelijk is dankzij digitale data en technieken, dat is wel duidelijk. Dat je daarvoor mensen nodig hebt die er mee om kunnen gaan ook.

Lees verder

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het