h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Personalia


Van Nieuwenhuijzen hoofdonderzoeker AMS Institute

Arjen van Nieuwenhuijzen is per 1 september 2018 benoemd tot eerste Industry based Principal Investigator (hoofdonderzoeker) bij Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). 

Van Nieuwenhuijzen is expert op het gebied van herwinbare energie, water en grondstoffen bij Witteveen+Bos. Hij studeerde in 1996 af in de Sanitair Ingenieurswetenschappen aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. In 2001 promoveerde hij aan de TU Delft op het gebied van de fysisch-chemische voorbehandeling van afvalwater in de context van duurzame ontwikkeling. 

Zijn expertise richt zich op geavanceerde waterzuiveringstechnologie en slib- en reststoffenbehandeling voor waterhergebruik, duurzame energieproductie en terugwinning van grondstoffen. 

Op het AMS Institute zullen zijn activiteiten zich richten op het onderwerp Circular Urban Resources. Zijn positie wordt verder versterkt met een benoeming tot ‘Buitengewoon UHD Circulaire Grondstoffen in de Stad’ aan Wageningen Universiteit & Research. Doelstelling is dat de onderzoeker bedrijfsleven, overheid en academische wereld met elkaar verbindt om uitdagingen voor stedelijke omgeving te helpen oplossen.

Van Nieuwenhuijzen zegt in een toelichting: “Ik ben zeer gemotiveerd om het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld actief te verbinden en op één lijn te brengen. De samenwerkingen tot nu toe zijn veelbelovend. Zoals in het ReCirc Singapore Program en het NWO-project WaterNexus, onderzoeken, ontwikkelen, engineeren en leveren we met vereende krachten toekomstige circulaire oplossingen voor Nederland, in het bijzonder de Metropoolregio Amsterdam, en Zuidoost-Azië, gericht op water, afval en voedselsystemen.” 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het