h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Personalia

Pionier zilte landbouw krijgt Cruquius Penning

Pionier zilte landbouw krijgt Cruquius Penning

Marc van Rijsselberghe van de Salt Farm Foundation heeft de Cruquius Penning 2018 gekregen. Op zijn testboerderij op Texel maakt Van Rijsselberghe zilte landbouw mogelijk, met een minimale impact op de zoetwatervoorraad.

Van Rijsselberghe ontving de penning uit handen van burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer. De Cruquius Penning is een blijk van waardering voor spraakmakend ondernemerschap en innovatiekracht en bijdrage aan de circulaire samenleving en is voor de derde keer uitgereikt door de gemeente Haarlemmermeer.

De Texelse landbouwer kreeg de Cruquius Penning onder andere omdat hij, aldus het juryrapport, ‘drie stappen voor is op de rest van de wereld, en een enorme bijdrage gaat leveren aan het voedselprobleem in armelanden landen’.

Uit het juryrapport: “Marc van Rijsselberghe staat aan de basis van de zilte groenten en zilte aardappels: de teelt van voedsel op verzilte gronden die als waardeloos werd weggezet. Dat opent wereldwijd deuren naar een mogelijke oplossing van het wereldvoedselprobleem. De jarenlange experimenten op Texel hebben geleid tot de succesvolle teelt van zilte aardappels en diverse zouttolerante groenten. Het benutten van zilte gronden biedt de beste kansen voor de toekomst.”

De jury wijst op nog een verdienste van zilte landbouw: die draagt ook bij aan vermindering van de CO2-uitstoot vanuit veengebieden. En dat is een groeiend probleem in Nederland. Die uitstoot ontstaat doordat het veen wordt verlaagd om landbouw mogelijk te maken. “Marc van Rijsselberghe laat zien dat er manieren van landbouw en plantensoorten zijn die geen verlaging van de grondwaterstand en zoet water nodig hebben.”

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het