h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Personalia


Ria Doedel herkozen als vice-voorzitter Task Force Water

Ria Doedel is herkozen als vice-voorzitter van de Task Force Water binnen CEEP, het Europese centrum van werkgevers en bedrijven van publieke diensten en diensten van algemeen belang.

Doedel is bestuurder van Vewin en directeur Waterleiding Maatschappij Limburg. Ze is herkozen met een mandaat tot 2022. Michele Falcone is herkozen als voorzitter van de task force. De president van CEEP, Katherina Reiche, is eveneens herkozen.

De herverkiezing was op 13 december tijdens de General Assembly van CEEP. De Task Force Water voert lobby richting Europese instituties over onder meer de drinkwaterrichtlijn, geneesmiddelen en water, waterhergebruik, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Kaderrichtlijn Water. 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het