h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Personalia

TKI Watertechnologie benoemt Joke Cuperus als nieuwe voorzitter

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie

TKI PWN Joke CuperusBinnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in projecten om nieuwe watertechnologische kennis te ontwikkelen en toe te passen. Door innovaties te stimuleren, dragen we als watertechnologiesector bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselproductie, energietransitie en circulaire economie.

TKI Watertechnologie is vernieuwd op bestuurlijk vlak. Joke Cuperus (directeur PWN) volgde half november Roelof Kruize (directeur Waternet) op, als voorzitter van het TKI-bestuur. Tevens heeft Wim van Vierssen (directeur KWH) zijn bestuursfunctie overgedragen aan Jos Boere (plv directeur KWH, directeur Allied Waters BV).

Joke Cuperus over haar benoeming: "Nederland wordt wereldwijd geroemd om haar kennis op het gebied van watertechnologie. Dat is iets om trots op te zijn, maar geen reden om achterover te leunen. De uitdagingen waar we als sector mee geconfronteerd worden, roepen om samenwerking en innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We moeten als bedrijven, kennisinstellingen en overheid de handen ineen slaan. Als voorzitter ga ik me sterk maken voor die verbinding."

Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021

Eind oktober 2017 is TKI Watertechnologie een nieuwe fase ingegaan. Het topsectorenbeleid en de TKI-subsidieregeling worden voor een periode van vijf jaar voortgezet, maar meer ingestoken vanuit maatschappelijke uitdagingen. In de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021 wordt beschreven hoe TKI hieraan bijdraagt, waarbij wordt voortgebouwd op de lijn die al was ingezet.

Zie ook: TKI Watertechnologie

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het