h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Personalia

Koninklijke onderscheiding voor Casper van Ommen

Op 27 oktober 2017 heeft burgemeester Rob Bats (gemeente Steenwijkerland) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Casper van Ommen, tijdens het 10-jarig jubileum van de Stichting 'Water is our World'. Casper van Ommen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

gedreven voor Drinkwater in ontwikkelingslanden

Casper van Ommen zet zich al sinds 1993 in voor drinkwaterprojecten in met name ontwikkelingslanden. Dat begon in Suriname, met een samenwerkingsproject van zijn werkgever, Waterleiding Maatschappij OverijsselCasper van ommenkopie N.V. in Zwolle (nu: Vitens), en de landelijke waterleidingmaatschappij in Suriname. In 2003 volgde een project in Senegal. Vanaf 2005 volgden projecten in diverse andere landen en in 2007 richtte Casper van Ommen samen met drie anderen de Stichting 'Water is our World' op. Deze stichting is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie, die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en steden in ontwikkelingslanden.

Samen met een aantal vrijwilligers werden overtollige maar nog bruikbare materialen verzameld, gesorteerd en waar nodig gerepareerd. Casper van Ommen ontwierp voor een specifieke drinkwaterlocatie een plan en bekeek welke materialen nodig waren. Deze materialen werden in een container naar het land van bestemming verscheept en door Casper van Ommen samen met de lokale bevolking opgebouwd. Ook zorgde hij voor training, zodat men de installatie zelf kon beheren en onderhouden.

Schoon drinkwater voor meer dan 100.000 mensen wereldwijd

'Alle projecten bij elkaar betekenen schoon drinkwater voor meer dan 100.000 mensen wereldwijd. De heer Van Ommen heeft dit mogelijk gemaakt door zijn inventiviteit, creativiteit, kennis en het vermogen om kennis over te dragen op anderen. Zijn kennis en inzet worden als zeer uitzonderlijk bestempeld en daarvoor heeft hij nu een Koninklijke onderscheiding ontvangen.' aldus burgemeester Rob Bats.

Lees verder: Water is our World

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het