h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Opslag zoetwater maakt boeren Lauwersmeer minder kwetsbaar voor klimaatverandering

H2O nieuws

Opslag zoetwater maakt boeren Lauwersmeer minder kwetsbaar voor klimaatverandering

Het is mogelijk om boeren aan de rand van de Waddenzee minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering en bodemdaling door te investeren in de opslag van zoetwater in de grond en slimme drainage. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van onderzoeksbureau Acacia Water, in opdracht van LTO Noord en het Programma naar een Rijke Waddenzee, proefboerderij SPNA en het platform Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

“Het klimaat verandert, de bodem daalt en het huidige zoetwatermanagement in de regio komt onder druk te staan,” zegt Tineke de Vries van LTO Noord. “Daarom wilden we de mogelijkheden onderzoeken om een klimaatbestendig watersysteem op te zetten in het landbouwgebied rond het Lauwersmeer. In dit gebied hebben we een probleem met de zoetwatertoevoer: het komt alleen uit de lucht. Ons watersysteem is tot nu toe vooral gericht op de afvoer van water, niet op het vasthouden ervan. Terwijl de recente droogte juist liet zien hoe belangrijk het is om over voldoende zoetwater te beschikken.”

Systeemgerichte drainage
Uit het onderzoek blijkt volgens De Vries dat slimme, systeemgerichte drainage een directe bijdrage levert om de zoetwaterlens, die drijft op het zoutere grondwater, te vergroten. Daarnaast noemt ze grootschalige opslag van zoet grondwater in de ondergrond een interessante maatregel om in de toekomst over zoetwater te kunnen beschikken. “Uit het onderzoek komt eigenlijk precies wat we hadden gehoopt, namelijk dat de mogelijkheden aanwezig zijn om met behulp van intelligente en innovatieve methodes het zoetwater vast te houden.”

LTO Noord en de andere initiatiefnemers willen verder onderzoek doen en hopen daarvoor op 3 miljoen euro ondersteuning van de overheid. “Nu moeten we een volgende stap zetten en dit soort projecten breder uitrollen om de locatie voor waterinnovatie op landbouwgebied te worden. Dat is niet alleen belangrijk voor dit gebied, maar voor landbouw en waterbeheer in het hele noordelijke kleigebied. Als eerste willen we nu een efficiënte techniek te ontwikkelen voor slimme drainage en grootschalige spaarwatertechnieken.”

Meer informatie:
Het onderzoek vindt u hier

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het