h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


De noodkering die Waternet heeft geplaatst in de Muidertrekvaart

Ook al vallen er buien, de droogteproblemen houden aan

Ook al valt hier en daar een (stevige) bui, de droogte zorgt aanhoudend voor problemen. De waterkwaliteit loopt verder terug, de effecten op landbouw en natuur nemen toe. Ook de verzilting in het westen blijft oplopen. Nieuw is dat het waterpeil in het IJsselmeergebied sneller daalt dan voorzien, met name door hogere verdamping.

De Landelijke Coördinatiesommissie Waterverdeling volgt de ontwikkeling in het IJsselmeer nauwlettend en bereidt een overleg voor met de waterschappen rond het IJsselmeer, Markermeer en Veluwerandmeren, staat in de vanmiddag verschenen droogtemonitor. Door de snellere daling zal het waterpeil eerder dan verwacht rond -30 cm NAP zal liggen. Het overleg zal zich richten op de waterinname uit de meren.

Door het aanhoudende watertekort blijven overal maatregelen tegen de droogte onverminderd nodig, zegt het Managementteam Watertekorten vandaag na afloop van het wekelijkse landelijke crisisoverleg droogte. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is, aldus het MTW.

Verzilting
De verzilting blijft zich uitbreiden. Verhoogde chlorideconcentraties zijn nu ook vastgesteld ter hoogte van de Muidertrekvaart in Muiden. Om te voorkomen dat dit zoutige water richting het kwetsbare natuurgebied Naardermeer stroomt en daar schade aanricht aan planten en dieren, heeft Waternet een noodkering in de Muidertrekvaart geplaatst. De kering wordt voor het eerst in zeer lange tijd weer ingezet, maar deze keer voor het eerst in verband met de maatregelen rond droogte, laat Waternet weten.

Vanwege oplopende verzilting op de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal is in de afgelopen week een aantal aanvullende maatregelen getroffen. Onder andere de aanvoer naar Zuid-Holland via de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) is verder uitgebreid.

 

droog neerslagtekort verwachting 9 aug

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 306 mm en ligt naar verwachting de komende twee weken rond 300 mm. Het neerslagtekort is daarmee iets hoger dan het recordjaar 1976, maar zal dit record uiteindelijk niet verbreken, zo is de verwachting.

De Rijnafvoer bij Lobith ligt nu op 910 m3/s en blijft de komende week naar verwachting rond 900 m3/s en dat is ruim onder het LCW-criterium van 1.100 m3/s in augustus. De Maasafvoer bij St. Pieter ligt de komende dagen tijdelijk iets boven 25 m3/s en de dagen daarna rond 25 m3/s, gelijk aan het LCW-criterium. Door de geringe neerslag in het stroomgebied, bestaat de kans dat de afvoer op iets langere termijn (10-15 dagen) onder het LCW-criterium van 25 m3/s daalt, aldus de droogtemonitor van 9 augustus.

In de stroomgebieden van zowel Rijn als Maas (inclusief Nederland) verwacht het KNMI circa 15 mm neerslag in de komende twee weken. Op de middellange tot lange termijn wordt het weerbeeld instabieler en valt zo nu en dan neerslag. De dalende trend van het neerslagtekort zal afvlakken, is nu de aanname.

Grondwater
In gebieden waar geen water aangevoerd kan worden, is in toenemende mate sprake van lage grondwaterstanden en droogval van watergangen. Het aantal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater neemt verder toe. 

In de zandgronden zijn lage tot zeer lage grondwaterstanden waarneembaar. Ook in de rest van ons land komen inmiddels lage grondwaterstanden voor. Ook de grondwatervoorraad is laag, aldus de droogtemonitor. 

De waterkwaliteit loopt verder terug, het aantal locaties waar blauwalg is aangetroffen is gestegen. Vanwege blijvend hoge temperaturen neemt het aantal meldingen en knelpunten naar verwachting de komende periode verder toe, aldus de LCW.

Scheepvaart
Als gevolg van de maatregelen ondervindt de scheepvaart steeds meer hinder. Door lagere waterstanden kunnen ze minder vracht vervoeren. Ook lopen wachttijden op door aangepast schutregime. Dit is vooral te merken op de Maas en de Brabantse kanalen. Op de Geldersche IJssel is sprake van hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt. 

 

Lees ook:
Verzilting rukt verder op
Code oranje, maar drinkwatervoorziening geen probleem
Waterbeheer gebaat bij satellietdata over droogte
Reddingsactie voor Brabantse beken om natuurschade te voorkomen
Gezuiverd afvalwater bierbrouwer gebruikt voor groen in Leuven
Tijdelijk andere route voor aanvoer van zoet water in westen
Droogte: 'Dreigend waterkort is wat sterk uitgedrukt'
Handreiking biedt dijkbeheerders hulp bij droogtestress
Dreigend watertekort: code geel
Droogte heeft ondergronds ook grote gevolgen
Dijken kurkdroog door langdurig uitblijven van regen
Waterschappen kunnen droogte goed aan

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het