h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


De scheepvaart ondervindt steeds meer hinder

Verzilting rukt verder op

De zouttong kruipt steeds verder landinwaarts. De verzilting is nu ook ten oosten van Rotterdam geconstateerd. In reactie voert Rijkswaterstaat meer water uit de Lek aan, zodat er meer tegendruk ontstaat.

In de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen aan den IJssel zijn verhoogde chloridegehalten aangetroffen.

Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Hagestein, dicht bij Nieuwegein, 20 centimeter verder opengezet, zodat er meer zoet water door de Lek richting Rotterdam wordt gestuurd. Normaal gaat er acht kubieke meter water per seconde doorheen, dat is nu dertig m3/s. 

Verdringingsreeks
De maatregel wordt genomen op basis van de zogeheten verdringingsreeks. Door de maatregel ondervindt de scheepvaart meer hinder - de Bernardsluizen in Tiel zijn gestremd door de sterkere stroming -, maar op basis van genoemde reeks is dat te rechtvaardigen omdat de kans bestaat dat natuur en landbouw in het Groene Hart worden beschadigd door verzilting. 

Vanwege de kans op verzilting bij de monding van de Hollandsche IJssel hebben de waterschappen de waterinlaat vanuit de Hollandsche IJssel tijdelijk stopgezet. 

Om de verzilting tegen te gaan worden steeds meer sluizen gesloten of wordt een beperkt schutregime ingesteld. Zo heeft RWS alle 17 openingen en 34 schuiven van de Haringvlietsluizen gesloten en zijn de zijafdichtingen aan de rivierzijde opgeblazen.

Scheepvaart
De scheepvaart op de Maas ondervindt ook steeds meer hinder van de lage afvoer. In heel Noord-Brabant en Limburg wordt vanaf vandaag beperkt geschut. Dit betekent dat de wachttijden bij de sluizen gaan oplopen tot maximaal vier uur voor beroepsvaart en recreatievaart.

Hoelang de Bernardsluizen gestremd blijven is niet bekend. Rijkswaterstaat meet de komende dagen de effecten van de maatregelen op de verzilting ten oosten van Rotterdam en bekijkt of er alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

Over eventuele nieuwe ingrepen is nog niets te zeggen, aldus een woordvoerder van RWS. “We moeten afwachten wat het effect is van de verhoogde wateraanvoer uit de Lek. Het duurt een paar dagen voordat dat zichtbaar is.”

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het