h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

zeedijk groningen grassoorten
De zeedijk bij Vierhuizen, Groningen.

Nieuwe grassoorten voor steviger zeedijk

De drie noordelijke waterschappen leggen deze maand vier proefvakken met nieuwe grassoorten aan op de zeedijk. Ze hopen op een sterkere grasmat die erosiebestendiger is en daarmee geld bespaart.

Twee proefvakken worden aangelegd op een dijk van waterschap Hunze en Aa’s, een komt er bij Noorderzijlvest en een bij Wetterskip Fryslân.

Het onderzoek naar gras- en kleibekleding is onderdeel van de Project Overstijgende Verkenning (POV)-Waddenzeedijken, waarin de drie waterschappen samen werken aan innovatieve dijkconcepten. Dit gebeurt onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een sterkere grasmat, die erosiebestendiger is en meer biodiversiteit kent. ''Bijna alle dijken zijn afgetoetst op de grasbekleding’’, verklaart opdrachtgever Jan Lammers van Hunze en Aa’s. ''We hopen hiermee uiteindelijk ook geld te besparen.’’

Golven nagebootst

De vier proefvakken van circa 100 bij 25 meter worden ingezaaid met verschillende grasmengsels. Die zijn ontwikkeld door onderzoekers van onder andere de Radboud Universiteit, Wageningen University, Deltares en Arcadis.

Ze worden over vier of vijf jaar, als het gras voldoende is geworteld, vergeleken met de bestaande grasmat. Die wordt dit najaar al onderworpen aan een nulmeting, waarvoor golven worden nagebootst totdat de grasmat kapot gaat.

Welke grassoorten precies worden gebruikt, wil Lammers nog niet verklappen. ''Momenteel hebben we maar twee smaken: D1, waar beweiding is toegestaan, of D2, waar dat niet mag.’’

Droogte

De jonge dijken die nu met een van deze twee mengsels zijn ingezaaid, hebben veel meer dan de oudere dijken te lijden van de droogte. Omdat oudere grassoorten dieper wortelen, zullen deze zich ook sneller herstellen, constateerde STOWA onlangs al in een handreiking voor dijkbeheerders bij droogtestress.

Vanwege de droogte is het ook nog maar de vraag of de proef op de Waddenzeedijk deze maand wel van start kan gaan, zegt Lammers. ''Er moeten voldoende zoden zijn om de winter door te komen. Anders schuiven we alles door naar volgend jaar.’’

De POV-Waddenzeedijken omvat twaalf verschillende onderzoeken, waarvan er inmiddels al een aantal zijn afgerond. Hoewel ‘zijn’ onderzoek naar gras- en kleibekleding in eerste instantie bedoeld is voor de zeedijk, kunnen de resultaten ook relevant zijn voor rivierdijken, verwacht Lammers.

Meer informatie

Bericht Hunze en Aa's over het onderzoek

Website POV-Waddenzeedijken

Bericht over handreiking STOWA  

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het