h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

drone overijsselse vecht droogte
Een dronebeeld van de dijk langs de Overijsselse Vecht. Foto WDOD

Dijken kurkdroog door langdurig uitblijven van regen

Door de nog altijd aanhoudende droogte zijn veel dijken kurkdroog. Verschillende waterschappen hebben inmiddels inspecties uitgevoerd, maar tot nog toe is daarbij geen grote schade geconstateerd. Wel worden er voorzorgsmaatregelen genomen.

In het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) geldt sinds zaterdag een beweidingsverbod. Veehouders moeten hun schapen tijdelijk van de dijk halen. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen, aldus het waterschap. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk bij hoogwater.

Het verbod betreft voornamelijk de dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Deze dijken worden momenteel ook niet gemaaid. ''Dit zijn kwetsbare zanddijken, die houden geen water vast’’, verklaart woordvoerder Herald van Gerner. ‘’Het sijpelt er gewoon doorheen.’’

WDOD liet een drone over de dijken van de Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen vliegen. Met de beelden wil het waterschap inzicht krijgen in hoe de dijk zich ontwikkelt in periodes van langdurige droogte. ''Aan de noordkant is nog een beetje groen te zien, de zuidkant is grotendeels vergeeld en verdord’’, aldus Van Gerner.

Extra besproeid

Ook waterschap Aa en Maas vraagt pachters op sommige plekken hun schapen weg te halen. De dijken worden waar nodig extra besproeid. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beregent de klei-op-veendijken al sinds eind juni.

Wetterskip Fryslân doet dat niet en laat de schapen vooralsnog ook hun gang gaan. Woordvoerder Marjan Hoogeveen: ''Wij houden wel in de gaten of ze genoeg te eten en te drinken hebben. Als er echt te weinig gras is, vragen we de pachter om ze weg te halen, maar dat is nog niet aan de orde.’’

Tot nu toe lopen de dijken volgens de Unie van Waterschappen nog geen gevaar. Verschillende waterschappen hebben inspecties verricht, maar nergens bleek een acuut probleem, zegt woordvoerder Miranda van der Voort. ''Het gaat vooral om nulmetingen. De verwachting is dat het nog wel even droog blijft. We kunnen de situatie dan vergelijken als er toch scheuren ontstaan.’’

Wel signaleert Van der Voort dat de waterschappen in het westen van het land alerter worden nu de droogte aanhoudt. Die zorgde tot nog toe vooral voor problemen in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, zoals de hoge zandgronden in Brabant en Limburg en delen van Gelderland, Overijssel en Drenthe. ''Maar ook in de meer westelijke gebieden worden de veendijken nu geïnspecteerd.’’

Ondiepe scheuren

Dat geldt bijvoorbeeld voor het Hoogheemraadschap van Delfland, dat de vorig jaar gerepareerde dijken al extra in de gaten hield maar vanaf volgende week alle droogtegevoelige dijken wil inspecteren.

Waterschap Rivierenland trof deze week in kades in de Alblasserwaard enkele ondiepe scheuren aan. Die vormen volgens het waterschap geen risico: de kades bestaan uit klei en dat houdt zich bij droogte beter dan bij veen. Wel worden ze in de gaten gehouden.

Wetterskip Fryslân, dat eind vorige week al enkele dijken in het zuidwesten van de provincie onderzocht, bereidt zich nu voor op een grootscheepse inspectie van 900 kilometer aan veendijken. ''Als het neerslagtekort volgende week boven de 200 millimeter uitkomt, schalen wij op naar een calamiteitenorganisatie’’, aldus de woordvoerder.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het