h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

zonnepanelen wetterskip klimaatdoelstelling
Zonnepanelen dragen bij aan klimaatdoelstelling.

Wetterskip Fryslân plaatst 35.000 zonnepanelen

Met het plaatsen van circa 35.000 zonnepanelen op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) realiseert Wetterskip Fryslân 17 procent van zijn klimaatdoelstelling.

Het waterschap streeft ernaar om in 2020 in totaal 40 procent van de eigen energiebehoefte duurzaam op te wekken.

''Met onze klimaatdoelstelling dragen we bij aan de vermindering van fossiele CO2-emissie’’, zegt Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ''Met het plaatsen van de zonnepanelen en de realisatie van de duurzame slibverwerking in Heerenveen en Leeuwarden, waarover in april al een positief besluit werd genomen, maken we een grote stap in de goede richting.’’

Duurzaamheidssubsidie

De 35.000 zonnepanelen zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot met 13 procent wordt gereduceerd. Met de investering is een bedrag van 15 miljoen euro gemoeid, dat volledig gedekt wordt door een duurzaamheidssubsidie.

De panelen worden in de loop van volgend jaar geplaatst. Nog niet duidelijk is op welke rwzi’s dat zal zijn.

Wetterskip Fryslân hoopt met dit project tevens andere overheidsinstanties te inspireren. Het is nodig dat zij ook een bijdrage leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering, stelt Berenst.

Afspraken

Andere waterschappen, waaronder Amstel, Gooi en Vecht en Zuiderzeeland, gingen het Wetterskip al voor en voorzagen hun eigen gebouwen van zonnepanelen. Met het Rijk hebben de waterschappen afspraken gemaakt over doelen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid.

Lees hier het eerdere bericht over de duurzame slibverwerking in Heerenveen.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het