h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Watertechnologiebedrijven zien groeikansen vooral over de grens

H2O nieuws


Watertechnologiebedrijven zien groeikansen vooral over de grens

De watertechnologiesector heeft een hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie en andere sectoren, maar de bedrijven realiseren hun omzetgroei met name in het buitenland. Ook de komende vijf jaar moeten de groeikansen vooral over de grens worden gerealiseerd. Dat zegt 95 procent van de watertechnologiebedrijven in een onderzoek. Veel bedrijven zien dat ook met vertrouwen tegemoet.

Een en ander valt op te maken uit het rapport naar de economische betekenis van de watertechnologiesector in Nederland. Dat is gemaakt door het Netherlands Water Partnership in opdracht van TKI Watertechnologie. Het NWP werkte samen met Bureau Beleidsonderzoek (BBO) en PNO Consultants (PNO).

Doel van het onderzoek, dat onder meer is gebaseerd op een enquête onder watertechnologiebedrijven, is om de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. Eerdere soortgelijke onderzoeken waren er in 2005 en 2012.

Krachtig ontwikkeld
De Nederlandse watertechnologiesector heeft zich sinds 2012 krachtig ontwikkeld, schrijven de onderzoekers. De sector, privaat en publiek, is goed voor ongeveer 7,5 tot 8 miljard aan omzet en biedt werkgelegenheid aan circa 35.000 mensen.

De sector kent een hoge economische toegevoegde waarde, wat betekent dat de sector in relatief sterke mate bijdraagt aan het bruto binnenlands product van Nederland, staat in het onderzoeksrapport. Kenmerkend hierbij is de relatieve hoge toegevoegde waarde per werkzame persoon (ongeveer 130.000 euro).

Naast de directe bijdrage aan het bbp levert de sector ook indirecte bijdrage aan andere sectoren, zoals industrie en landbouw. "Innovaties en efficiënte technologische toepassingen in de water- technologie hebben indirect effect op de marktkansen en efficiëntie in de afnemende sectoren." Hier profiteren bedrijven uit de andere topsectoren, zoals tuinbouw en uitgangsmaterialen, agri-food, chemie en energie van, aldus het onderzoek.

Startups
Binnen de sector is er bij private bedrijven sprake van een groei van circa 13 procent sinds de laatste inventarisatie in 2012. Die groei moet vooral in de omzet worden gezocht, minder in toename van het aantal bedrijven - in de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland ongeveer zestig bedrijven tot de watermarkt toegetreden.

Daaronder zijn de nodige startups, die overigens, zo is de indruk van de onderzoekers, meer dan voorheen worden overgenomen door bestaande partijen in de sector als ze een kansrijke nieuwe technologie hebben ontwikkeld of bedrijfseconomisch succesvol zijn.

Innovatie
De watertechnologiesector is een sterk op innovatie gerichte sector met een wereldwijde groeipotentie, schrijven de onderzoekers. Voor de meeste bedrijven vormt hoogwaardige technologie de kern van het product of dienst die ze maken. Veel bedrijven investeren met eigen research & development in verbetering van product of dienst en dat leidt tot meer omzet.

Driekwart van de bedrijven is internationaal actief, daar wordt ook de omzetgroei voornamelijk gerealiseerd - de belangrijke bijdrage aan de binnenlandse economie ten spijt. De verwachting is dat dat ook de komende jaren zal gebeuren; 45% van de bedrijven voorziet dat ze de komende vijf jaar een groei van meer dan 20% realiseren aan ‘watergerelateerde omzet’ in het buitenland.

Volop kansen
Over de grens liggen dan ook volop kansen. Zo groeit de internationale markt voor watertechnologie de komende vijf jaar gemiddeld met 3,8 procent op jaarbasis. Dat is mede het gevolg van de bekende ontwikkelingen als waterschaarste en bevolkingsgroei, versterkt door de klimaatverandering. De onderzoekers schrijven: “De concentratie van bevolking en economische activiteiten in de steden betekent dat er een oplossing moet komen voor afvalwaterproblemen. Problemen met gezondheid en milieu vragen om oplossingen voor waterzuivering en hergebruik van water.”

Vooral de markten voor technologietoepassingen voor hergebruik van water, desinfectie en voor ontzilting/ontzouting worden verwacht sterk te groeien, aldus het rapport. De behandeling van afvalwater is een van de snelst groeiende sectoren van de waterindustrie. “Hier gaat het om uitgaven voor aanleg en onderhoud van rioleringsnetwerken en afvalwaterbehandelinginstallaties.”

Grootste groeimarkten
Het vizier van de Nederlandse bedrijven is vooral gericht op West-Europa, maar ook het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië zijn sterk in beeld, aldus het rapport. Zijn dat de regio’s waar de grootste groeimarkten zich bevinden? De wereldmarkt voor watertechnologie, met een omvang van 649 miljard euro, is aan het verschuiven naar andere regio’s dan de traditionele grote, aldus het onderzoek.

Voor een aantal grotere markten wordt de komende jaren een bovengemiddelde groei verwacht, te weten Indonesië (+27,5%), India (11,2%), Brazilië (9,6%) en China (6,7%). De top vier van kleinere landen die hard groeien: Jordanië (49%), Egypte (37,4%), Iran (22,7%) en Vietnam (15,8%).

Integrale oplossingen
Op de vraag welke factoren van belang zijn in de slag met de internationale concurrentie, zeggen de meeste bedrijven: het bieden van integrale oplossingen. Ook belangrijk: meer samenwerken. Aan de aanbodkant betekent dat beter benutten van internationale relaties.

Ook staat hoog op de lijst: meer samenwerking tussen Nederlandse bedrijven in de keten. Opvallend is dat onderwijs en de arbeidsmarkt relatief minder belangrijk worden gevonden als factor in de internationale concurrentiekracht, aldus het rapport.

Gevraagd naar knelpunten noemen de meeste bedrijven financiering van projecten, aanbestedingsprocedures en de rol van de overheid in het buitenland. 

Lees hier het rapport: Economische kansen en hoogwaardige kennis in water

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het