h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Grondeigenaren: belastingvoorstel waterschappen is black box

H2O nieuws

Grondeigenaren voorstel waterschapsbelasting black box

Grondeigenaren: belastingvoorstel waterschappen is black box

De FPG, een vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, landgoederen, bossen en natuurterreinen, heeft grote moeite met onderdelen van de belastingvoorstellen van de Unie van Waterschappen. De landeigenaren vinden de financiële consequenties nog te onduidelijk en de voorgestelde kostenverhoging voor natuur, van 20% naar 30%, onverantwoord.

Met het nieuwe stelsel worden de kosten voor waterbeheer volgens de Unie van Waterschappen niet alleen ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdeeld, maar wordt ook ruimte geboden voor maatwerk en regionale verschillen. De voorstellen geven volgens de landeigenaren voorlopig nog geen klaarheid over de toedeling van kosten . “Het is nog een soort black box,” zegt Ronnie van Woudenberg, secretaris van de FPG. “De Unie kan de financiële gevolgen van het nieuwe stelsel voor de verschillende categorieën nog niet echt duidelijk maken.”

De categorie natuur vervalt in de voorstellen en wordt ondergebracht bij de categorie ongebouwd. Het belastingtarief voor natuur stijgt van 20% naar 30%. “Dat is echt een zware klap. Natuurbeheer is in veel gevallen al niet rendabel en 20% was eigenlijk al veel. Dus dit is voor ons echt een hot item.”

Judith de Jong van de Unie van Waterschappen wijst er op dat de financiële gevolgen van de voorstellen grotendeels bekend zijn en toegelicht in rapportages. Zo zijn de gevolgen voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in beeld gebracht. Maar niet alle financiële gevolgen van het nieuwe stelsel kunnen duidelijk gemaakt worden. “De gevolgen van de voorstellen tot aanpassing van de watersysteemheffing zijn inderdaad lastiger in beeld brengen,” zegt De Jong. “Dit komt omdat er juist wordt gekozen voor een model met meer bestuurlijke ruimte om in te spelen op regiospecifieke omstandigheden. Waterschappen verschillen sterk van elkaar: hoog- of laaggelegen, landelijk of stedelijk, wel of niet aan zee of grote rivieren gelegen.”

Dit betekent ook dat de financiële gevolgen per waterschap verschillend zijn. Afhankelijk van de keuzes van waterschapsbesturen kunnen verschillen optreden. “Op voorhand valt niet te zeggen welke prioriteiten de besturen zullen stellen en welke afwegingen zullen worden gemaakt. Dit is met name een lokaal proces van en tussen democratische gekozen besturen.”

Over een aantal voorstellen is de FPG wel te spreken. De verontreinigingsheffing voor uit- en afspoeling uit de landbouw van één vervuilingseenheid per hectare is van de baan. Ook rekent het nieuwe heffingensysteem de economische waarde van infrastructuur niet meer toe aan de categorie ongebouwd. Van Woudenberg: “Maar ook daarvoor geldt dat de werkelijke impact van het nieuwe voorstel nog onbekend is, dus willen we wel graag een uitwerking zien voor over het pakket beslist moet worden.”

Op 12 oktober, bij de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen, nemen de waterschappen een besluit over de voorstellen. Uiteindelijk is het dan aan de minister en de Tweede Kamer. “Er volgt nog een heel proces waarin de voorstellen hopelijk nog worden aangepast. In elk geval willen we nu eerst dat er meer duidelijkheid komt over het totale financiële plaatje en de effecten daarvan voor de verschillende groepen landeigenaren. Het gaat om grote belangen en veel geld."

Lees ook:
Nieuw stelsel waterschapsbelasting: ‘Het blijft geldklopperij'
Nieuw belastingstelsel moet kosten waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het