h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • RIONED en Wateropleidingen bekrachtigen samenwerking met overeenkomst

H2O nieuws


RIONED en Wateropleidingen bekrachtigen samenwerking met overeenkomst

Stichting RIONED en Wateropleidingen hebben hun al langer durende samenwerking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Die is gisteren getekend. Het was ook de dag waarop de nieuwe Commissie Vakmanschap Gemeentelijke Watertaken aan de slag ging. Daarin werken beide instellingen samen om voor draagvlak in de sector te zorgen en de kwaliteit van de onderwijsprogramma’s te borgen. 

Met de samenwerking bundelen beide instanties de krachten om zo het onderwijsaanbod in de rioleringssector te optimaliseren. Dat tegen de achtergrond van het gebrek aan professionals in de sector, zo vertelt directeur Hugo Gastkemper van RIONED. Hij tekende met directeur Agnes Maenhout van Wateropleidingen de strategische samenwerkingsoverkomst.

Niet alleen het tekort aan mensen vraagt aandacht en actie, de ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer maken ook verdere verbetering van de professionaliteit in de sector noodzakelijk. Zo staat ook de rioleringssector voor complexe vraagstukken door de klimaatverandering. Onderwijs hiervoor is in ontwikkeling.

De nieuwe commissie Vakmanschap Gemeentelijke Watertaken stelt ook hiervoor vast welke competenties en kennis nodig zijn. In het comité hebben zitting Aad Oomens (Waterschap de Dommel), Saskia Holthuijsen (Waternet), Jeroen Langeveld (TU Delft), Rob Hermans (Stichting RIONED) en Ingrid Schröders (Wateropleidingen).

De samenwerking tussen beide instellingen heeft op meerdere manieren gestalte gekregen. In 2017 droeg RIONED de inspectiecursussen riolering over aan Wateropleidingen. “Deze cursussen zijn geactualiseerd en gaan in november weer van start,” schrijven beide partijen in een persverklaring. Ook werkten de twee instanties samen in de ontwikkeling van de Branchestandaard Gemeentelijk watertaken. Daarmee is vastgelegd welke kennis en kunde nodig zijn voor goed stedelijk waterbeheer.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het