h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

kunstgrasveld rubbergranulaat milieu

Rubbergranulaat op kunstgrasvelden vervuilt waterbodem

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan wel degelijk schade aanrichten aan het milieu. Uit de korrels kunnen stoffen lekken die terechtkomen in de bermgrond rond de velden en in de bagger in sloten. De Unie van Waterschappen (UvW) pleit voor aanscherping van de zorgplicht.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen voerden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) verkennend onderzoek uit.

Daaruit blijkt dat rubbergranulaatkorrels, gemaakt van oude autobanden, tot enkele meters naast het veld worden meegesleept door mensen of bijvoorbeeld door het gebruik van bladblazers.

Ook lekken er stoffen uit de korrels, en mogelijk uit de onderlaag van het veld, weg naar het drainagewater. Dat is regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt en van daaruit via buizen wordt afgevoerd naar een sloot.

Biodiversiteit bedreigd

In het slootwater worden de concentraties zodanig verdund dat ze geen schade veroorzaken. Wel binden de meeste stoffen zich aan deeltjes die neerslaan als bagger op de slootbodem, waardoor daar wel schadelijke stoffen zijn aangetroffen.

Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen, lopen volgens het RIVM geen gevaar. Ook kan het slootwater en het grondwater in de omgeving van de sportvelden gewoon worden gebruikt om de moestuin te besproeien.

De onderzoekers vergeleken de omgeving van tien kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat met die van echte grasvelden. Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de normen voor bodem en waterbodem. Daardoor wordt volgens het RIVM de biodiversiteit bedreigd.

Milieurapportage

Naar aanleiding van het onderzoek pleit de UvW er voor om een aanvullende milieurapportage voor rubbergranulaat op te nemen in het zorgplichtdocument voor eigenaren en beheerders van sportvelden. De branchevereniging BSNC werkt momenteel aan een nieuw document.

''Dat document moet ook op dit punt geactualiseerd worden’’, stelt Edith Krüger van de UvW. ''Want blijkbaar is het nu nog niet dekkend genoeg.’’ Volgens haar kan met een goede inrichting van sportvelden voorkomen worden dat korrels zich verspreiden via bijvoorbeeld schoenen. ''Denk bijvoorbeeld aan roosters waar de korrels in vallen.’’

Ook dringt de UvW aan op betere controle op naleving van de zorgplicht. Zelf zullen de waterschappen voortaan ook regelmatig rond kunstgrasvelden monitoren. ''Maar onze voorkeur gaat uit naar milieuvriendelijker alternatieven’’, zegt Krüger. Daarvoor is volgens haar vervolgonderzoek nodig. ''Wij zitten al met STOWA om tafel.’'

Meer informatie

Bericht RIVM + link naar rapport  

Bericht STOWA + link naar rapport

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het