h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

rwzi terneuzen genx
De rioolwaterzuivering in Terneuzen. Foto Scheldestromen

Sporen GenX in oppervlaktewater bij Terneuzen

Op de rioolwaterzuivering in Terneuzen en in het oppervlaktewater ten westen van die stad zijn geringe concentraties van de schadelijke stof GenX aanwezig. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek naar het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services in het nabijgelegen Hoek.

Drie maanden geleden kondigde Waterschap Scheldestromen dit onderzoek aan. Aanleiding waren de metingen van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), waarbij in het afvalwater van dit bedrijf GenX was aangetroffen. Gevreesd werd toen dat door een breuk in de gemeentelijke persleiding die van Indaver naar de rioolwaterzuivering loopt, de vervuilende stof mogelijk ook in het oppervlaktewater was terechtgekomen.

Dat is inderdaad het geval, zij het in beperkte mate. Het waterschap heeft de resultaten van de nieuwe metingen laten analyseren door de Universiteit van Amsterdam en voorgelegd aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit werd duidelijk dat het risico voor mens, dier en milieu laag is.

Verdunning
Volgens het RIVM is direct contact met het oppervlaktewater veilig en zijn extra maatregelen niet nodig. Uit voorzorg wordt het drenken van vee en het onttrekken van water voor beregening op enkele plekken ontraden.

Doordat de gemeente Terneuzen direct na de lekkage in de persleiding het weggelekte water heeft afgevoerd met vrachtwagens, is slechts een beperkte hoeveelheid GenX in het oppervlaktewater terechtgekomen, aldus het waterschap. Door verdunning nemen de concentraties verder af. Scheldestromen blijft de bewuste locaties wel nauwgezet controleren.
Het RIVM beschouwt GenX als een ‘potentieel zeer zorgwekkende stof’ voor mens en dier, zij het alleen bij langdurige inname in heel hoge doseringen. Feitelijk is GenX geen stof, maar een technologie waarbij twee fluorhoudende stoffen worden gebruikt om coatings te maken. Die worden onder andere gebruikt om pannen te voorzien van een anti-aanbaklaag.

Drinkwatercriterium
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) en twee Duitse collega’s hebben de Europese Commissie deze week gevraagd om GenX in de Europese wetgeving voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (REACH) te classificeren als ‘zeer zorgwekkende stof’. Daarmee sluiten ze aan bij een voorstel van het Duitse Milieuagentschap (UBA).

Het drietal vraagt de Commissie ook of het mogelijk is een drinkwatercriterium in REACH op te nemen, zodat mogelijke negatieve effecten op drinkwaterbronnen door lozingen van gevaarlijke stoffen voorkomen kunnen worden.

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, pleitte hier eerder ook al voor. Vorige week beloofde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu in een debat met de Tweede Kamer de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

Meer informatie

Bericht Scheldestromen met link naar kaart en veelgestelde vragen

Eerder bericht over Indaver

Schriftelijke vragen Schreijer-Pierik e.a.

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het