h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Patstelling CAO-waterbedrijven: bonden kondigen hete zomer aan

H2O nieuws

patstelling cao waterbedrijven

Patstelling CAO-waterbedrijven: bonden kondigen hete zomer aan

Werkgevers en vakbonden staan lijnrecht tegenover elkaar. De CAO voor de waterbedrijven, die circa 5000 medewerkers betreft, liep een jaar geleden af. Het ziet er niet naar uit dat er snel een nieuw akkoord komt. De vakbonden gaan actie voeren en kondigen een hete zomer aan.

Het eindbod van de werkgevers werd vorige maand door 95% van de vakbondsachterban (leden en niet-leden) verworpen. Dit bod bevatte eenmalig 400 euro en voor de komende drie jaar 4,5% loonsverhoging voor medewerkers met en 6% voor mensen zonder garantieregeling. De bonden eisen een loonsverhoging van 2,5% per jaar voor iedereen. Daarnaast zijn de bonden ontevreden over de voorgestelde demotieregelingen en beoordelingssystemen. Ook kunnen ze niet leven met het voorstel om medewerkers met een arbeidsbeperking geen recht te geven op pensioen en een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget. Het door de vakbonden opgestelde ultimatum, lieten de werkgevers vervolgens verlopen.

Niet armlastig
“Ik vraag me ook wel eens af hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen,” zegt Linda Groen, bestuurder van FNV. “We hebben het hier niet over armlastige organisaties. Maar ze zijn niet in staat om tot een bod te komen met normale loonsverhogingen voor iedereen en verbeteringen in plaats van verslechteringen.”

“We willen een eerlijke en uitlegbare CAO en hebben een heel fatsoenlijk bod gedaan,” meent Reinier Rutjens van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven. “We willen een akkoord dat eerlijk en uitlegbaar is. Eerlijk voor onze medewerkers en onze aandeelhouders.” De loonkosten worden doorberekend in de waterprijs, dus het zijn volgens Rutjes uiteindelijk de gebruikers die de loonsverhogingen betalen. “Dat is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid waar we rekening mee moeten houden.”

Een ander belangrijk punt voor de WWb is de marktconforme hoogte van de lonen. WWb en vakbonden lieten voor begin van de onderhandelingen onderzoek doen naar lonen in vergelijkbare sectoren. Rutjens: “Daaruit bleek dat we 11% meer betalen dan marktconform. Voor medewerkers met een garantieloon is dit zelfs 25%. Dat kunnen wij niet uitleggen aan onze klanten die van ons afhankelijk zijn.”

Differentiatie
Volgens Rutjens hadden de werkgevers en de bonden bij eerdere CAO-onderhandelingen wel afspraken kunnen maken over marktconforme lonen en loondifferentiatie tussen oudere medewerkers met garantieregeling en jongere medewerkers zonder. “Het is niet eerlijk dat twee mensen voor hetzelfde werk verschillend betaald krijgen. Daarom willen we de loonkloof tussen beide groepen beetje bij beetje dichten. De bonden voelen zich nu niet meer aan die afspraken gebonden.”

Afspraken bij vorige CAO-onderhandelingen gelden voor Groen nu niet meer. “Wij waren in de kern van de zaak altijd tegen deze differentiatie, maar hebben dat destijds geaccepteerd als onderdeel van een breed CAO-compromis. De leden hebben nu duidelijk gezegd: tot hier en niet verder.”

Overal in Nederland werken volgens Groen mensen met bepaalde garantieregelingen, dus zij noemt het juist onbestaanbaar om daarom niet alle medewerkers dezelfde loonsverhoging te geven. “De werkgevers zijn, en dan druk ik me netjes uit, bezig om tweespalt te zaaien tussen de medewerkers. Dat is min. En wat marktconforme lonen betreft: de waterbedrijven zouden juist trots moeten zijn dat ze hun medewerkers ordentelijk betalen.”

Acties
“Een werkgever die niet horen wil, moet maar voelen en dus zijn acties onontkoombaar,” zegt CNV-bestuurder Abhilash Sewgobind. Acties van vakbonden beginnen vaak klein en ludiek, zoals vorige week met de landelijke spandoekactie, en worden na verloop van tijd groter en ingrijpender. “We gaan door tot de werkgever bereid is om de gesprekken te hervatten en met een goed bod te komen.”

“De deur staat altijd open, maar we gaan niet bij het kruisje tekenen,” countert Rutjens. “Zo werkt dat gewoon niet. It takes two to tango.” De WWb wil de komende tijd gebruiken om medewerkers en leden uit te leggen hoe en waarom het eindbod tot stand is gekomen. “Wij vinden het namelijk heel vervelend dat we er nog niet uit zijn gekomen en snappen ook wel dat de medewerkers willen weten waar hun loonsverhoging blijft.”

Bijna 50% van de waterbedrijfmedewerkers is lid bij CNV of FNV. De werkgevers leunen volgens Sewgobind nu nog achterover, maar hij denkt dat ze verrast zullen zijn door de actiebereidheid van hun medewerkers. “Onze achterban is het echt niet eens met dit loonbod en is bereid actie te voeren om hun stem te laten horen.”

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het