h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Subsidiepot burgeriniatieven Stichtse Rijnlanden nog half vol

H2O nieuws

Stichtse Rijnlanden op zoek naar burgerinitiatieven

Subsidiepot burgeriniatieven Stichtse Rijnlanden nog half vol

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is naarstig op zoek naar burgerinitiatieven die het waterbewustzijn vergroten en het waterbeheer verbeteren. Op dit moment iets meer dan de helft van het beschikbare budget voor 2018 toegekend.

De subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven ging in februari van start. Voor 2018 had het hoogheemraadschap 100.000 euro beschikbaar gesteld, met een maximum van 5000 euro per initiatief. Het besluit eenzelfde som in 2019 beschikbaar te stellen is inmiddels al genomen. “We hebben 15 initiatieven binnengekregen, 13 zijn er goedgekeurd en 2 zijn er nog in behandeling,” vertelt Clarion Wegerif van het hoogheemraadschap. Ze is tevreden met het aantal aanmeldingen. “Op zich loopt het best goed. We hadden ook niet zo’n idee van hoeveel aanvragen we konden verwachten.

De subsidieregeling is opgezet om scholen, wijkcomités en bewonersgroepen in het beheersgebied van Stichtse Rijnlanden te betrekken bij het werk van het hoogheemraadschap. “De 13 initiatieven die we inmiddels hebben goedgekeurd, zijn heel divers. Dat is heel leuk en loopt van het vergroenen van schoolpleinen tot de aanleg van een broedwand voor ijsvogels of het klimaatadaptief maken van straten en tuinen.”

Omdat Stichtse Rijnlanden nog 44.000 euro in kas heeft, roept het hoogheemraadschap inwoners en scholen op nieuwe initiatieven in te dienen. “We vinden het belangrijk om de inwoners te betrekken bij onze activiteiten. Daarom proberen we via ia mediakanalen, social media en flyers zoveel mogelijk inwoners van ons beheersgebied te attenderen op de subsidieregeling en we hopen nog een paar mooie initiatieven te kunnen ondersteunen. We willen het geld immers niet oppotten.”

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het