h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

GenX aangetroffen in bodemwater Westdijk

De Westdijk in Spakenburg blijkt erger vervuild te zijn dan eerder werd gedacht. Er is een verhoogde concentratie GenX aangetroffen. Waterschap Vallei en Veluwe wil de thermisch gereinigde grond (TGG), waarmee de dijk is opgehoogd, nu volledig afgraven en vervangen.

GenX is gemeten in water dat in de TGG zelf zit. Nader onderzoek zal uit moet wijzen of het ook in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. Volgens de GGD levert de aanwezigheid van GenX, door het RIVM potentieel zeer gevaarlijk genoemd, geen gevaar voor de gezondheid van mensen op.

Het is niet de eerste keer dat de de TGG waar de Westdijk mee is opgehoogd negatief in het nieuws komt. Al vorig jaar bleek dat de grond vervuild was en eerder deze maand kwam naar voren dat er in 4 monsters Benzeen was aangetroffen. Het waterschap onderzocht verschillende oplossingsvarianten, en ziet nu nog maar één oplossing: het ontgraven van de TGG en vervangen door schoon materiaal.

Op de site van het waterschap zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “de verschillende soorten aan schadelijke en ongewenste stoffen, de complexiteit van de bodemprocessen en de kwetsbaarheid van de omgeving, geven een dermate onbeheersbaar risico, dat het niet meer acceptabel is om de TGG permanent te laten liggen.”

In een eerder stadium zijn de aannemer en de leverancier al aansprakelijk gesteld. Klip-Martin zegt ontstemd te zijn. “De eis bij de aanbesteding was dat TGG alléén voor de versterking van de dijk gebruikt mocht worden, als het ook voldeed aan wet-en regelgeving. Daar is volgens ons totaal niet aan voldaan.” Op 4 juli zal het algemeen bestuur van het waterschap een definitief besluit nemen.

Het aanvullende onderzoek naar de verontreiniging van de Westdijk

Benzeen aangetroffen in versterkte dijk Bunschoten

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het