h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


NASA: uitputting grondwater in droge gebieden

Wereldwijd worden droge gebieden droger en natte gebieden natter, waarbij in de droge regio's op meerdere plekken sprake is van uitputting van grondwater. Dat stelt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, op basis van satellietmetingen van 2002 tot 2016. 

De onderzoekers van NASA analyseerden metingen van het Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), het Duits-Amerikaanse ruimteonderzoek dat zoetwater over de hele wereld in kaart brengt. Die gegevens van de GRACE-satellieten combineerden ze met neerslagdata, irrigatiemodellen en onderzoeken over de menselijke activiteiten (landbouw, mijnbouw, wateropslag). Op die manier kregen ze een gedetailleerd overzicht van zoetwaterveranderingen en de oorzaken daarvan in 34 regio’s. Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Nature. 

Een belangrijk doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in veranderingen van de zoetwateropslag door natuurlijke oorzaak (El Nino en La Nina) en wijzigingen in de watervoorraden als gevolg van klimaatverandering en menselijk handelen, lichtte hoofdauteur Matt Roddel van NASA toe bij de presentatie.

Hydrologische verandering
"Wat we zien is een belangrijke hydrologische verandering," aldus co-auteur Jay Famiglietti van NASA's Jet Propulsion Laboratory . "We zien een onderscheidend patroon dat nattere gebieden in de wereld natter worden en dat droge gebieden droger worden. In de droge gebieden zien we meerdere plekken waar sprake is van uitputting van het grondwater."

De wetenschappers waarschuwen dat een tekort aan water wellicht één van de grootste milieuproblematieken van deze eeuw wordt. Onder meer delen van Noord- en Oost-India, het Midden-Oosten, Californië en Australië behoren tot de kritieke plekken, maar ook de kustlijn van de Kaspische Zee krimpt door droogte.

De menselijke invloed op die droogte is groter dan de wetenschappers zelf hadden verwacht. Klimaatverandering speelt een rol, maar vooral het gebruik van water uit rivieren voor landbouw en industrie is een belangrijke oorzaak. Ook natuurlijke cycli van droogte of regen zijn van invloed.

Californië
Famiglietti merkte op dat een dergelijke combinatie waarschijnlijk de oorzaak was van de significante uitputting van het grondwater in de Californische Central Valley van 2007 tot 2015. Zuidwest Californië verloor in die periode 4 gigaton aan zoet water per jaar, wat gelijk staat aan 1.600.000 Olympische zwembaden. Een gevolg van verminderde neerslag en een toename van grondwater door de landbouw, aldus Famiglietti.

In Saoedi-Arabië eenzelfde beeld. Van 2002 tot 2016 verloor de regio 6,1 gigaton per jaar opgeslagen grondwater. Uit satellietbeelden (Landsat) valt op te maken dat in dezelfde periode de omvang van geïrrigeerde landbouwgrond explosief toenam, wat een verklaring kan zijn van verhoogde opname van water. In de Chinese provincie Xinjiang daalden de grondwaterreserves ondanks normale neerslag door overmatig gebruik door industrie en voor irrigatie.

De NASA-onderzoekers zagen aan de hand van hun analyses ook ontwikkelingen die niet veroorzaakt lijken door menselijk ingrijpen. Zo steeg de watervoorraad in het westelijk Zambezi-bekken in Afrika en Okavango-delta in het noorden van Botswana. In laatstgenoemde regio steeg de watervoorraad tussen 2002 en 2016 gemiddeld met 29 gigaton per jaar.

 

Zie ook het onderzoek in Nature: Emerging trends in global freshwater availability

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het