h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Minister: Nederland op schema met doelen waterkwaliteit

H2O nieuws

hoogwater lobith rws
Hoogwater bij Lobith. Foto RWS

Minister: Nederland op schema met doelen waterkwaliteit

Nederland loopt in de pas met de gestelde doelen om de waterkwaliteit te verbeteren en ons land te beschermen tegen hoogwater. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de rapportage De Staat van Ons Water. Daarbij zijn de kosten verder beperkt.

De Staat van Ons Water is een jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater en de uitvoering van Europese richtlijnen. Behalve het ministerie leggen hiermee ook de Unie van Waterschappen, Vewin, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg verantwoording af.

In het Bestuursakkoord Water hebben deze partijen afgesproken om de kostenstijging als gevolg van de benodigde maatregelen zoveel mogelijk te beperken. De waterbeheerders en drinkwaterbedrijven streven daarom naar een doelmatigheidswinst die oploopt tot minimaal 750 miljoen euro per jaar ten opzichte van de prognose van de kostenontwikkeling in 2010. In 2017 was dat uiteindelijk 770 miljoen euro.

Rivierrombout

Dit gunstige resultaat is volgens de minister te danken aan intensievere samenwerking, interne besparingen, verbeterd asset management en gezamenlijke investeringen. Hierdoor kan de stijging van de heffingen voor burgers en bedrijven volgens haar ook beperkt blijven.

Andere lichtpuntjes zijn de terugkeer van de libellesoort rivierrombout rond de rivieren en van zomersneeuw langs de Rijn. Het ministerie noemt dit voorbeelden van ecologisch herstel door het Nederlandse waterbeleid.

Er zijn vorig jaar circa 130 acties in gang gezet om de waterkwaliteit verder te verbeteren en drinkwatergebieden beter te beschermen. Daardoor komen er minder nutriënten, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het water terecht.

Hevige regenbuien

Van Nieuwenhuizen somt in haar brief tevens een aantal uitdagingen voor het Nederlandse waterbeleid op, zoals nieuwe onbekende stoffen die in de industrie worden gebruikt. Een voorbeeld is GenX dat vrij komt bij de productie van anti-aanbak materialen. Juist gisteren presenteerde de minister hiervoor een nieuwe norm.

Ook extreme weersomstandigheden met hevige regenbuien of juist lange periodes van droogte vereisen een andere aanpak in het water- en ruimtelijk beleid. Hiervoor is het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie aangevuld met de Nationale Klimaatadaptatiestrategie, dat alle overheden verplicht de risico’s in kaart te brengen. Halverwege dit jaar belooft Van Nieuwenhuizen een bestuursakkoord te presenteren met maatregelen die het proces van adaptatie moeten versnellen.

Meer informatie 

Rapportage De Staat van Ons Water

Brief minister bij rapportage

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het