h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Waterkwaliteitsnorm voor GenX voorlopig 118 nanogram per liter

H2O nieuws

Voorlopige waterkwaliteitsnorm GenX
Definitieve norm pas na bioaccumulatie-onderzoek van Chemours

Waterkwaliteitsnorm voor GenX voorlopig 118 nanogram per liter

De waterkwaliteitsnorm voor GenX-stoffen is voorlopig vastgesteld op 118 nanogram per liter. Een definitieve norm voor oppervlaktewater is pas mogelijk, wanneer de resultaten van een onderzoek naar de opname van GenX door vissen bekend zijn.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de voorlopige norm vastgesteld op basis van een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zij laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het RIVM aangeeft dat er nog gegevens ontbreken over bioaccumulatie. Het gaat om de opname van GenX-stoffen door vissen. Daardoor is een definitieve norm nog niet te bepalen.

De provincie Zuid-Holland heeft het Dordtse bedrijf Chemours opgedragen het bioaccumulatie-onderzoek uit te voeren, maar dat is mede door de complexiteit ervan vertraagd. Het onderzoek moet uiterlijk op 1 december 2018 zijn afgerond. Zolang kan niet worden gewacht, vindt de minister. Omdat op verschillende locaties GenX-stoffen in het oppervlaktewater zijn aangetroffen, staat een aantal bevoegde gezagen voor de afweging hoe zij hierin kunnen optreden.

De minister schrijft in haar brief: “Om die reden heb ik het RIVM gevraagd om met een advies te komen, in de vorm van een voorlopige milieukwaliteitsnorm, vooruitlopend op meer wetenschappelijke duidelijkheid over de bioaccumulatie. Het RIVM heeft mij een advies toegestuurd waarin een bandbreedte voor een risicogrens voor GenX in oppervlaktewater is opgenomen. Op basis van het RIVM-advies heb ik de betrokken bevoegde gezagen geadviseerd om een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor GenX in oppervlaktewater te hanteren bij de uitvoering van hun bevoegdheden. Deze voorlopige milieukwaliteitsnorm is 118 nanogram per liter.”

Hierbij heeft Van Nieuwenhuizen de bovengrens aangehouden van de door het RIVM geschatte bandbreedte van 48 tot 118 nanogram per liter. Het rijksinstituut komt tot de schatting op basis van twee opties. Bij optie 1 wordt de waterkwaliteitsnorm voor GenX-stoffen gelijkgesteld aan de norm voor perfluoroctaanzuur (PFOA), dat Chemours vóór GenX gebruikte. Deze norm is 48 nanogram per liter. Bij optie 2 houdt het RIVM rekening met de iets hogere risicogrens van GenX-stof FRD-902 voor mensen, maar gaat voor de bioaccumulatie-eigenschappen uit van de gegevens voor PFOA. Dit levert een waarde op van 118 nanogram per liter.

Deze bovengrens is lager dan de voorlopige richtwaarde van GenX-stoffen voor drinkwater van 150 nanogram per liter, merkt het RIVM op. Het instituut benadrukt echter dat perfluorverbindingen als GenX-stoffen en PFOA, vrijwel niet afbreken in het water en bovendien erg goed oplosbaar en dus mobiel zijn. De stoffen verspreiden zich snel en blijvend in het milieu.

Meer informatie

Brief van minister

Advies van RIVM

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het