h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Dreiging van afkeuring kleine drijvende werktuigen afgewend

H2O nieuws

Versoepeling eisen bootjes
Nu certificering mogelijk (foto: Vereniging van Waterbouwers)

Dreiging van afkeuring kleine drijvende werktuigen afgewend

De technische eisen zijn versoepeld voor de duizenden kleine werkschepen en bagger- en maaiboten die worden gebruikt in zone 4 binnenwateren. Hiermee is voorkomen dat zij moeten voldoen aan eisen die voor deze specifieke vloot onhaalbaar zijn.

De kleine drijvende werktuigen worden gebruikt voor waterbouw, baggerwerk en oeveronderhoud, waarbij werkzaamheden vaak worden verricht in opdracht van een waterschap, gemeente of provincie of van Rijkswaterstaat. In de Europese richtlijn 2006/87 zijn technische eisen voor dergelijke vaartuigen vastgelegd. De richtlijn is in 2009 ingevoerd, met een overgangstermijn van tien jaar.

Aan het eind van 2018 dreigde een groot probleem te ontstaan, vertelt adviseur Chantal Schillemans van de Vereniging van Waterbouwers waarbij de aannemers en dienstverleners in de waterbouw zijn aangesloten. “Voor deze vloot zijn de eisen onhaalbaar. De vaartuigen zouden nooit aan de eisen voor technische keuring kunnen voldoen. Dit is voorkomen door de aanpassing van de regels voor zone 4 wateren in Nederland. Het gaat om kleinere binnenwateren.”

De richtlijn van de Europese Unie is eigenlijk geschreven voor schepen op de Rijn, licht Schillemans toe. “Drijvende werktuigen worden omschreven als een speciale categorie van binnenschepen. De technische eisen zijn zwaar en dat is terecht voor schepen op de Rijn. Het probleem is dat de richtlijn geen onderscheid maakt tussen grotere binnenschepen op de Rijn en kleinere drijvende werktuigen. De zware eisen gelden voor alle drijvende werktuigen, ongeacht hun afmetingen en het volume van de waterverplaatsing.”

Dit betekent voor de vloot van duizenden kleinere werktuigen een onredelijk zwaar eisenpakket, zegt Schillemans. “Dan gaat het onder meer over cascodikte, vrijboord en de inrichting van de machinekamer en stuurhut. Bij bijvoorbeeld een maaibootje van 4,5 meter kun je niet spreken van een machinekamer of stuurhut. Het is alsof je de vereisten van een vrachtwagen van toepassing verklaart op een brommer.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Vereniging van Waterbouwers en CUMELA Nederland (de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra) hebben samen naar een oplossing gezocht. Zij ontwikkelden een aangepaste regeling waarin de eisen voor kleinschalig materieel zijn versoepeld. Deze regeling treedt met ingang van 7 oktober 2018 in werking.

De aanpassing geldt voor drijvende werktuigen die werkzaamheden uitvoeren op wateren van de zone 4. Verdere voorwaarden: hun lengte is minder dan twintig meter, het volume is kleiner dan honderd kubieke meter en de kiel is niet gelegd vóór 30 december 2008. Bij oudere kleine drijvende werktuigen wordt op basis van andere regels getoetst of ze geen gevaar opleveren.

De waterbouwers zijn blij met de versoepeling, zegt Schillemans. “Hierdoor kan het materieel wel worden gekeurd en gecertificeerd. We vinden het een goede zaak dat deze vaartuigen nu gecertificeerd worden, want veiligheid staat voorop.”

Meer informatie

Bericht Vereniging van Waterbouwers

Regeling in Staatscourant

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het