h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Utrechtse gemeenten onderzoeken samen klimaatkwetsbaarheden

H2O nieuws

Samen klimaatstresstesten
Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Utrechtse gemeenten onderzoeken samen klimaatkwetsbaarheden

In de veertien gemeenten in de regio Utrecht worden deze en komende maand klimaatstresstesten uitgevoerd. Daarbij is oog voor aspecten als bodemdaling en waterkwaliteit.

De gemeenten pakken dit samen aan binnen de projectorganisatie Winnet. Verder doen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht mee. In de gemeentelijke stresstesten worden de kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld gebracht. Behalve naar de knelpunten door overstromingen, regen, droogte en hitte wordt - afhankelijk van het gebied - gekeken naar bodemdaling, grondwaterproblemen en waterkwaliteit. Er komt ook een overzicht van de regionale knelpunten.

De partijen spreken over een ‘light stresstest - plus’. Het onderzoek gaat een stapje verder dan de verplichte lichte klimaatstress volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin wordt uitgegaan van een globale scan via de Klimaateffectatlas. In de regio Utrecht vindt een meer gedetailleerde eerste scan plaats, die de basis vormt voor eventuele verdere onderzoeken.

De verkenning wordt in mei en juni uitgevoerd in de veertien gemeenten van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het gaat om Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Adviesbureau Aveco de Bondt voert de klimaatstresstesten uit.

In het kader van de verkenning wordt in elke gemeente een workshop gehouden. De eerste workshops zijn op 12 juni in IJsselstein, Montfoort en Utrechtse Heuvelrug. De gemeenten ontvangen nog voor de zomervakantie een eigen globale rapportage met knelpunten en bijzonderheden. Die wordt daarna gepubliceerd.

Lees meer op de sites van het hoogheemraadschap en Winnet.

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het