h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Delfland start productie groen gas
De opwerkingsinstallatie (foto Delfland)

Delfland start productie groen gas

Hoogheemraadschap Delfland gaat ruim 1 miljoen kuub groen gas per jaar leveren aan het gasnetwerk van Stedin. Het gas wordt geproduceerd door een installatie bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen. De installatie wordt donderdag officieel in gebruik genomen.

Groen gas is biogas dat wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit. Op de awzi De Groote Lucht produceert Delfland jaarlijks door slibvergisting ongeveer 1,8 miljoen kuub biogas. Het biogas wordt tot dusverre in verbrandingsmotoren omgezet in energie en elektriciteit. Daarmee voorziet Delfland voor circa 50 procent in de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie. 

Verbrandingsmotoren
Daar gaat nu verandering in komen. De verbrandingsmotoren zijn aan het einde van hun levensduur en derhalve aan vervanging toe. De optie om nieuwe verbrandingsmotoren te installeren is vergeleken met de productie van groen gas. Voortzetten van de biogasproductie met nieuwe motoren bleek minder duurzaam en bovendien financieel minder aantrekkelijk.

“Het biogas-proces was niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruiken we slechts 60 procent,” zegt beleidsmedewerker Jouke Boorsma van Delfland. Met de opwerking tot groen gas wordt de volledige energie-inhoud van het biogas gebruikt en wordt er dus geen restwarmte meer vernietigd. De opwekking van groen gas is hoewel ambitieus duurzamer en past daarmee in de strategie ‘Delfland circulair’ waarmee het waterschap zich ten doel stelt om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.

Zeecontainer
Voor de productie van groen gas heeft Delfland een opwerkingsinstallatie geplaatst in een zeecontainer. De installatie heeft een capaciteit van 350 Nm3/uur biogas. Met behulp van membraanscheidingstechnologie wordt de CO2 uit het biogas gehaald en het percentage methaan opgevoerd tot circa 90 procent, waarmee het biogas is opgewaardeerd tot gas van aardgaskwaliteit. Delfland schat dat het 1,2 miljoen kuub groen gas kan gaan produceren.

Delfland gaat het groene gas leveren aan het gasnetwerk van Stedin. Daarvoor heeft het waterschap in eigen beheer een leiding van meer dan een kilometer aangelegd om bij het invoerpunt van de netbeheerder te komen. Het gas van Delfland kan worden gebruikt voor de energievoorziening van huishoudens of voor de vervoersector, die te maken heeft met de wettelijke verplichting dat steeds meer hernieuwbare brandstof aan de fossiele brandstoffen moeten worden toegevoegd.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het