h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones
Presentatie Groene troefkaart klimaatadapatie (Foto: Brabantse Delta)

115 hectare nieuwe natuur in Brabant

Twee waterschappen, tien gemeenten en verschillende landschapsorganisaties in West-Brabant willen de komende tien jaar minstens 115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aanleggen. Daarvoor is meer dan 14 miljoen euro nodig.

De gemeenten, waterschappen en instellingen, verenigd in de Regio West-Brabant, presenteerden vorige week een ‘Groene troefkaart klimaatadaptatie’. Deze troefkaart behelst een plan om minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en tenminste 40 kilometer aan ecologische verbindingszones te realiseren.

De Waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland zijn mede-initiatiefnemers van de plannen. “De realisatie van ecologische verbindingszones en het provinciaal natuurnetwerk in Noord-Brabant is een gezamenlijke opgave van gemeenten en waterschappen. Wij zijn al jaren zeer actief op dit vlak. Voor ons is het dus vanzelfsprekend dat wij hier actief aan meewerken,” zegt Danique van Oorschot van Waterschap Brabantse Delta.

Brabantse Delta noemt een sterk natuurnetwerk nodig om te voldoen aan de Europese afspraken uit de Kaderrichtlijn Water. Van Oorschot: “Door actief mee te werken, willen we de realisatie van de ecologische verbindingszones versnellen. Daar liggen koppelkansen met ruimtelijke adaptatie, maar minstens zo belangrijk is de koppeling met de Kaderrichtlijn Water, het belang van biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving.”

De initiatiefnemers nemen tot het einde van het jaar de tijd om de plannen uit de troefkaart uit te werken naar concrete projectvoorstellen die daarna bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) ingediend worden voor subsidie en grondverwerving. “De bedoeling is dat deze projecten binnen een paar jaar gerealiseerd worden.”

De groene troefkaart klimaatadaptatie

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het