h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Brabantse waterschappen maken bezwaar tegen verdiept spoor in Vught

H2O nieuws

Brabantse waterschappen maken bezwaar tegen verdiept spoor in Vught
Afbeelding: gepland tracé (ProRail/Youtube)

Brabantse waterschappen maken bezwaar tegen verdiept spoor in Vught

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben via een gezamenlijke zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerptracébesluit voor een verdiept spoor in Vught.

Het ontwerp maakt deel uit van het meerjarenprogramma “infrastructuur, ruimte en transport programma hoogfrequent spoor Meteren-Boxtel”. Binnen dit meerjarenprogramma wordt een vierde spoor tussen ‘s Hertogenbosch en Vught aangelegd en krijgt een deel van het spoor in Vught een verdiepte ligging. Daarnaast worden twee overwegen in Vught vervangen door tunnels onder het spoor door. Volgens de twee waterschappen houdt het huidige ontwerptracébesluit onvoldoende rekening met waterhuishoudkundige effecten en de gevolgen van klimaatverandering.

De mitigerende en compenserende maatregelen van het project zijn niet sluitend, schrijven watergraaf Peter Glas van de Dommel en dijkgraaf Lambert Verheijen van Aa en Maas in de zienswijze. De risico’s op grondwateroverlast en toekomstige klimaatproblemen zouden daardoor onvoldoende in beeld zijn.

Glas en Verheijen menen ook dat het ontwerptracébesluit in strijd is met de spelregels die het ministerie zelf heeft opgesteld. Ze verzoeken de minister daarom de zorgen en bezwaren van de waterschappen mee te nemen in het definitieve tracébesluit. In een Nota van Antwoord zal het ministerie aangeven of en in hoeverre de ingediende zienswijzen aanleiding geven het ontwerptracébesluit te verandere. Deze Nota van Antwoord zal naar verwachting in 2019 worden gepubliceerd.

 

De zienswijze van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel kunt u hier lezen (pdf)

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het