h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Flevoland verdubbelt totaalbedrag voor populaire watersubsidie

H2O nieuws


Flevoland verdubbelt totaalbedrag voor populaire watersubsidie

De provincie Flevoland verdubbelt het plafond voor een watersubsidieregeling gericht op de landbouw. Hiervoor is nu twee miljoen euro beschikbaar. De provincie kan met dit bedrag alle goede projectideeën honoreren.

De verhoging van het subsidieplafond geldt voor de maatregel Niet-productieve investeringen water. Deze regeling is bedoeld voor investeringen in de agrarische sector. Er kwamen in het najaar van 2017 35 subsidieaanvragen binnen en dat was ver boven verwachting. Het grootste deel van de aanvragen bleek te voldoen aan de criteria.

Het totaalbedrag van de aanvragen overschreed ruimschoots het aanvankelijke subsidieplafond van een miljoen euro. Daardoor dreigden goede maar wat lager scorende projectideeën buiten de boot te vallen. Om dat te voorkomen heeft het provinciebestuur van Flevoland besloten om het plafond te verhogen naar twee miljoen euro. Zo kunnen alle geschikte aanvragen worden toegekend. Voor een project is minimaal twintigduizend euro beschikbaar.

De subsidieregeling maakt deel uit van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Met de regeling stimuleert Flevoland dat bedrijven investeren in het watersysteem voor de landbouw-, water- en klimaatdoelen. De voorwaarde is dat een aanvraag een directe link met de landbouw heeft, maar niet leidt tot een stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf. Ook moet een investering een bewezen direct of indirect effect op de waterkwaliteit hebben. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om erfafspoeling te verminderen die verder gaan dan wettelijk verplicht is.

Lees meer over de watersubsidiegeling in Flevoland

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het