h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Steeds snellere zeespiegelstijging
De Argentijnse Upsalagletsjer kalft in rap tempo af (foto: NASA)

Zeespiegel stijgt steeds een beetje sneller

De stijging van de zeespiegel is volgens een nieuw Amerikaans onderzoek niet constant, maar neemt elk jaar een beetje toe. Het niveau van de oceanen kan aan het eind van de eeuw met zo’n 65 centimeter zijn gestegen.

Een onderzoeksteam van enkele Amerikaanse universiteiten en de NASA concludeert dit op basis van satellietgegevens van 1992 tot 2014. De zeespiegel is in deze periode met zeven centimeter gestegen, ofwel gemiddeld drie millimeter per jaar. De onderzoekers constateren dat de zeespiegel elk jaar met ongeveer 0,08 millimeter harder stijgt dan het jaar ervoor. Was de jaarlijkse stijging in de negentiger jaren nog 2,5 millimeter, nu is dat 3,4 milimeter. Voorspeld wordt dat de jaarlijkse zeespiegelstijging in 2100 is toegenomen tot tien millimeter of meer. Volgens de onderzoekers is de zeespiegel dan gestegen met 65 centimeter (met een mogelijke afwijking van 12 centimeter naar boven of beneden), vergeleken met 2005.

De versnelling van de zeespiegelstijging komt vooral doordat het ijs in Groenland en Antarctica sneller smelt, zegt onderzoeksleider Steve Nerem van de Universiteit van Colorado. “Hierdoor is de totale stijging van het zeeniveau in 2010 mogelijk verdubbeld ten opzichte van voorspellingen die uitgaan van een constante toename: naar meer dan zestig in plaats van dertig centimeter.” Dit is volgens Nerem vrijwel zeker nog een conservatieve inschatting. “In onze berekening gaan we ervanuit dat het zeeniveau in de toekomst net zoals in de laatste 25 jaar blijft veranderen. Dat is niet waarschijnlijk als we kijken naar de grote veranderingen die tegenwoordig optreden in het ijsoppervlak.”

Volgens de onderzoekers komt de stijging van de zeespiegel met ongeveer 65 centimeter in deze eeuw grofweg overeen met de modelvoorspellingen in het vijfde rapport uit 2014 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Zij hebben over hun bevindingen een artikel geschreven in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. De onderzoekers gaan door met het onderzoek. De periode van 25 jaar is in hun ogen net lang genoeg voor een eerste inschatting van de versnelling. Ze verwachten robuustere resultaten wanneer over een langere periode satellietgegevens beschikbaar zijn. Tevens is het de bedoeling om in de toekomst te kijken naar de zeespiegelstijging in specifieke gebieden.

Meer informatie

Artikel over het onderzoek

Vijfde rapport van IPCC

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het