h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

WDODelta bespaart 4 miljoen
Rwzi Echten

Betere afvoer regenwater bespaart miljoenen in Drenthe

Waterschap WDODelta kan afzien van de geplande uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten. Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zal de zuivering voldoende ontlasten. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. WDODelta bespaart zo naar eigen zeggen een slordige 4 miljoen euro.

De voorbereidingen op de uitbreiding van de rioolwaterzuivering stonden al voor volgend jaar op de planning van het waterschap. "Op de zuivering is nu al niet heel veel ruimte," zegt Marthijn Manenschijn van WDODelta. "En omdat de regenval in de toekomst alleen maar toe zal nemen, leek het uitbreiden van de zuivering een noodzakelijke stap."

Uit een periodiek optimalisatieonderzoek van de zuiveringskring, dat het waterschap en de gemeenten samen uitvoerden, bleek de geplande uitbreiding echter niet nodig. De zuivering kan worden ontlast door de regenwaterafvoer te veranderen. In Hoogeveen worden de riolering en het waterstelsel vernieuwd. Er worden onder andere extra stuwen geplaatst en bestaande vijvers worden verruimd om als waterbassin te dienen. In de gemeente De Wolden wordt de capaciteit van een aantal rioolgemalen vergroot. "We gaan ervanuit dat de maatregelen om de regenwaterafvoer te verbeteren in elk geval de komende jaren genoeg resultaat op zullen leveren," zegt Manenschijn.

Het waterschap hoeft weliswaar geen geld te investeren in de uitbreiding van de rwzi, maar deelt mee in de kosten voor het verbeteren van het waterstelsel en de riolering. In totaal zal WDODelta 750.000 euro bijdragen aan de plannen.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het