h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Waterschap Scheldestromen genomineerd voor KoopWijsPrijs

H2O nieuws

Scheldestromen genomineerd voor KoopWijsPrijs
Dijkgraaf Toine Poppelaars neemt nominatie in ontvangst

Waterschap Scheldestromen genomineerd voor KoopWijsPrijs

Waterschap Scheldestromen is genomineerd voor de KoopWijsPrijs. Deze prijs is op initiatief van de Tweede Kamer ingesteld om maatschappelijk verantwoord inkopen bij overheden te stimuleren.

Vorig jaar ondertekenden de waterschappen, en vele andere overheden, het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarmee verplichtten zij zich een actieplan op te stellen waarin de doelstellingen en ambities op gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid worden samengevat. De ambities over maatschappelijk verantwoord inkopen moeten in het actieplan worden uitgewerkt in concrete doelstellingen.

Scheldestromen ontving de nominatie omdat het waterschap volgens de jury een concreet actieplan heeft geformuleerd waarin duidelijk staat wie in de organisatie wat gaat doen en welk budget er voor verschillende acties is. Ook looft de jury dat de samenhang met de andere beleidsterreinen van het waterschap in beeld is gebracht en dat er ruimte wordt geboden aan de circulaire economie.

In totaal zijn er zes overheden genomineerd: Scheldestromen, de gemeenten Helmond, Eindhoven en Almere, de provincie Zeeland en het Instituut voor Fysieke Veiligheid. De KoopWijsPrijs zal op 14 december, tijdens het MVI congres Samen Werkt!, worden uitgereikt door staatssecretaris Van Veldhoven.

Lees hier meer over de KoopWijsPrijs en de genomineerden

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het