h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


Foto: uit Veenweidevisie

Friese overheden investeren in veenweidegebied

Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en diverse partners investeren de komende jaren bijna 8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Bodemdaling door verdroging dreigt in veenweidegebieden de komende jaren voor grote problemen te zorgen.

De provincie en het Wetterskip en diverse partners investeren in totaal 7,8 miljoen euro in het veenweidegebied. Boeren in dat gebied zijn gebaat bij een lage waterstand, maar die zorgt voor verdroging en inklinking van de bodem, waardoor er onder meer funderingsproblemen ontstaan.

Met de subsidie, die betaald wordt uit bestaande budgetten, moet de Feangreidefisy (Veenweidevisie) worden uitgevoerd. In die visie voor 2018 en 2019 neemt innovatie een belangrijke plaats in. De betrokken partijen gaan onder meer op zoek naar innovaties die zich richten op vertraging van de maaivelddaling door veenoxidatie, met behoud van de landbouw. Tegelijk moeten innovatieve manieren worden gevonden om te anticiperen op de gevolgen van de voortgaande veenoxidatie en maaivelddaling voor een breed scala aan belangen, waaronder de landbouw, natuur, water, funderingen, archeologie. Tot slot zoeken de partijen naar innovatieve wegen om de exploitatie van nat(ter) veen rendabeler te maken.

Het samenbrengen van partijen met tegengestelde belangen is een belangrijk onderdeel van de Feangreidefisy. In het midden van Friesland, in het gebied Aldeboarn – De Deelen, wordt daarmee al succesvol geëxperimenteerd. Burgers en boeren verkennen daar samen de kansen en haken en ogen rondom de uitvoering van de visie. Ze kijken onder meer naar mogelijkheden voor beter bodembeheer en flexibel peilbeheer. Daarvoor start binnenkort een proef met het meten van het grondwaterniveau, waarmee het peil in de sloten kan worden gestuurd.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het