Wytze Schuurmans treedt 1 april terug als directeur/aandeelhouder van het adviesbureau Nelen & Schuurmans. Hij wil meer tijd en vrijheid creëren voor andere zaken, laat het bureau weten.

Wytze SchuurmansWytze SchuurmansSchuurmans is oprichter van het adviesbureau. Dat deed hij in 1998 samen met Fons Nelen, die aanblijft als algemeen directeur/aandeelhouder.

De directie werd eerder dit jaar uitgebreid met Joep Grispen en Olga Pleumeekers, die respectievelijk werden aangesteld als directeur IT diensten en directeur Adviesdiensten.

In de afgelopen 21 jaar heeft het adviesbureau zich gericht op Water & IT.  Het Utrechtse bureau werkt voor overheden en bedrijven en is inmiddels actief in meer dan 10 landen. De 74 medewerkers richten zich op water- en klimaatvraagstukken.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.