Albert van Dijk is benoemd tot hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer op Wageningen University & Research. Zijn benoeming ging 1 september in.

Albert van Dijk 180 vk Albert van DijkDe leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer va de WUR heeft als doel bij te dragen aan een beter begrip van hydrologische processen op stroomgebiedsschaal. Belangrijk thema daarbij is klimaatadaptatie. 

Van Dijk, die studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, deed promotieonderzoek naar bodemerosie en de hydrologie van stroomgebieden op Java, Indonesië. In 2003 verhuisde hij naar Australië om te gaan werken voor de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. 

In 2009 werd hij professor waterwetenschappen en waterbeheer aan de Australian National University.

In Australië richtte Van Dijk het ANU Centre for Water and Landscape Dynamics op. Het centrum heeft als missie milieu-uitdagingen op te lossen met nieuwe observatietechnologie, met Van Dijk als directeur. Hij is voorts medevoorzitter van het Australische energie- en wateruitwisselingsinitiatief (OzEWEX).

Van Dijk is auteur van meer dan 130 publicaties en won meerdere prijzen. Zijn onderzoek richt zich vaak op de interactie tussen vegetatie en de hydrologische cyclus en aanverwante processen, zoals bodemerosie, nutriëntencycli, saliniteit, de koolstofcyclus, brandrisico, biodiversiteit, ecologische veerkracht en gewasgroei.

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!