Albert van Dijk is benoemd tot hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer op Wageningen University & Research. Zijn benoeming ging 1 september in.

Albert van Dijk 180 vk Albert van DijkDe leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer va de WUR heeft als doel bij te dragen aan een beter begrip van hydrologische processen op stroomgebiedsschaal. Belangrijk thema daarbij is klimaatadaptatie. 

Van Dijk, die studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, deed promotieonderzoek naar bodemerosie en de hydrologie van stroomgebieden op Java, Indonesië. In 2003 verhuisde hij naar Australië om te gaan werken voor de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. 

In 2009 werd hij professor waterwetenschappen en waterbeheer aan de Australian National University.

In Australië richtte Van Dijk het ANU Centre for Water and Landscape Dynamics op. Het centrum heeft als missie milieu-uitdagingen op te lossen met nieuwe observatietechnologie, met Van Dijk als directeur. Hij is voorts medevoorzitter van het Australische energie- en wateruitwisselingsinitiatief (OzEWEX).

Van Dijk is auteur van meer dan 130 publicaties en won meerdere prijzen. Zijn onderzoek richt zich vaak op de interactie tussen vegetatie en de hydrologische cyclus en aanverwante processen, zoals bodemerosie, nutriëntencycli, saliniteit, de koolstofcyclus, brandrisico, biodiversiteit, ecologische veerkracht en gewasgroei.

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.