Karin Sluis is teruggetreden als algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Ze heeft plaats gemaakt voor Wouter Bijman (algemeen directeur) en Eveline Buter (directeur).

Karin Sluis 180 vrij Karin SluisDe wisseling van de wacht zou aanvankelijk afgelopen voorjaar plaatshebben, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Deze week is het besluit alsnog geëffectueerd.

In de leiding zet Stephan van der Biezen zijn huidige rol voort. Het bureau krijgt daarmee een driekoppige directie. De uitbreiding past, aldus het bedrijf, bij de sterke groei van de afgelopen jaren, van ruim 900 medewerkers in 2013 naar ruim 1300 op dit moment. Ook is er met drie directieleden meer ruimte voor Wouter Bijman 180 vk cWouter Bijmandeelname aan het debat over maatschappelijk thema’s, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid.

De nieuwe algemeen directeur Bijman (1976) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en heeft ervaring in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering in de bouw en veiligheid. Hij leidde onder andere dekantoren in Rotterdam, Atyrau (Kazachstan) en Dubai. Sinds 2018 is Bijman business line manager Infrastructuur en Mobiliteit. 

Eveline ButerEveline ButerButer (1975) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en heeft brede ervaring in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Zij was vijf jaar vestigingshoofd in Indonesië en leidde sinds 2015 de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie.

Sluis blijft werkzaam bij Witteveen+Bos en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van 'belegbare proposities', bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur, natuur en water. Zij blijft verder actief binnen de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad van Toezicht van hogeschool Saxion en het NWO-domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen.

 

LEES OOK
Witteveen+Bos stelt directiewissel uit