Wisseling van de wacht in het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland. Henk Driessen (CDA) is gestopt en Hennie Roorda (Water Natuurlijk) beëindigt 1 januari 2022 haar bijdrage als heemraad.

hennie roorda 180 vk Hennie RoordaMet het vertrek van beide bestuurders verliest het dagelijks bestuur veel bestuurlijke ervaring. Roorda is 12 jaar heemraad geweest. Zij stopt met haar bestuurlijke werk omdat ze als strategisch adviseur zeespiegelstijging en waterveiligheid aan de slag gaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij kondigde in de vergadering van het algemeen bestuur aan haar functie als heemraad neer te leggen.

Het bestuur van Waterschap Rivierenland gaat aan de slag met de opvolgingsprocedure voor Roorda.

henk driessen 180 vk Henk Driessen Het vertrek van Driessen heeft een medische oorzaak. De bestuurder kampt met long-covid en is al enige maanden ziek thuis. Zijn gezondheidsproblemen nopen hem om te stoppen als dagelijks bestuurder van Rivierenland. 

Esther Groenenberg is door het CDA voorgedragen als zijn opvolger in het dagelijks bestuur. Esther Groenenberg 180 vk Esther GroenenbergGroenenberg studeerde land- en watermanagement en runt samen met haar man een fruitbedrijf. Arie van den Herik neemt voor het CDA de vrijgekomen plek in in het algemeen bestuur van het waterschap. Hij is afgelopen vrijdag geïnstalleerd. Dat geldt ook voor Henk Diependaal. Hij neemt voor de PvdA de plaats in van Henry Peren in het algemeen bestuur. 

De voordracht van Groenenberg stond niet ter discussie, maar in het overleg tussen fractievoorzitters zal wel worden gepraat over de procedure die is gevolgd bij de voordracht van de nieuwe heemraad. In de vergadering van het algemeen bestuur werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken over de voordracht die binnen de CDA-fractie is geregeld.

De fracties Bedrijven en VVD gaven aan er moeite mee te hebben dat andere fracties in het algemeen bestuur buiten het proces van de voordracht zijn gehouden. Niet passend, aldus de kritiek, binnen de nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie die het waterschap nastreeft en ook niet wenselijk tegen de achtergrond dat twee ervaren bestuurders in korte tijd het dagelijks bestuur verlaten.

Laatste reacties op onze artikelen

Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!