Walter van der Meer is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de netwerkorganisatie Water Alliance. Hij volgt Wilma Mansveld op, die deze rol vervulde vanaf 2017.

Walter van der Meer vk 180 Walter van der MeerVan der Meer (61), opgeleid als procestechnologisch ingenieur, heeft een lange carrière in de watertechnologie en specialiseerde zich in de loop der jaren tot expert op het gebied van membraantechnologie. 

Hij trad in februari 2012 aan als directeur van drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda. Daarnaast is hij actief als wetenschapper, sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’. 

Over het verzoek om voorzitter te worden van de RvT van Water Alliance hoefde Van der Meer niet lang na te denken. “De Water Alliance verbindt op een goede manier de wereld van wetenschappers en uitvinders met de wereld van ondernemen. Dat is precies wat de watersector nodig heeft, omdat je alleen door die samenwerking een circulaire economie kunt realiseren.”