Ton Baas uit Oldeholtpade gaat als procesbegeleider aan de slag om het vastgelopen project Paterswoldsemeer weer vlot te trekken. Baas gaat op verzoek van het Waterschap Noorderzijlvest aan de slag.

Ton Baas vk 180Ton BaasBaas, onder meer oud-burgemeester van Aa en Hunze en Midden-Drenthe en voormalige gedeputeerde van de provincie Friesland, moet een oplossing vinden voor de impasse rondom het plan van het waterschap om een moeras van 25 hectare aan te leggen in het Paterswoldsemeer. Het schap wilde daarmee de waterkwaliteit verbeteren, in lijn met de Kaderrichtlijn Water. 

Vorige maand leidden deze natuurplannen tot protest van omwonenden en andere belanghebbenden. Ze zijn bang dat er niet genoeg zwem- en vaarwater overblijft. Een petitie tegen het project werd 1.700 keer ondertekend. Tijdens een bewogen informatieavond over het moerasplan in februari haalde dijkgraaf Bert Middel het moerasplan van tafel. 

Het dagelijks bestuur van het schap wil nu onderzoeken welke alternatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren op meer draagvlak kunnen rekenen. Baas moet dat uitzoeken. 

Hij gaat de komende periode in gesprek met verschillende belangenvertegenwoordigers, zoals de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. Tijdens deze gesprekken inventariseert hij welke zorgen er leven en zet hij haalbare ideeën voor maatregelen op een rij. 

In verband met het coronavirus is nu nog niet te zeggen wanneer de eerste gesprekken plaatsvinden, aldus het waterschap.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben van mening dat er wel degelijk een aantal geborgde zetels voor de landbouw moeten blijven.
De redenen dat ik dat vind zijn de volgende:
De landbouw heeft als sector veel belang bij een waterschapbeleid dat zich ook blijft toespitsen op een passend waterbeheer met kennis van de agrarische sector.
De belangen zijn groot, wat ook wel blijkt uit het feit dat deze vroeger mede vanuit de agrarische sector zijn opgebouwd om goede landbouw te kunnen ontwikkelen
Een voorbeeld: tegenover mijn bedrijf in Zwinderen is een waterbekken ontwikkeld om tijdens hevige neerslag water te bergen en achterliggend gebied te ontlasten.
Hierdoor moesten al jaren bestaande waterbronnen van agrariers die in de buurt lagen op laste van het waterschap ontmanteld worden en achterop percelen worden geplaatst. Dit geeft veel ellende(dwars door gewassen rijden om er te komen.)
De reden zou zijn dat het waterbekken zou opdrogen. Wie snapt het nog? Daarna heeft Staatsbosbeheer geclaimd dat dit gebied moeras is geworden, geheel tegen alle afspraken in. De gevolgen kunnen groot zijn, wanneer een waterschap dan geen tegengas kan/wil geven omdat de agrarische sector geen vaste stem meer heeft.
Bovendien is deze sector de grootste betaler van de schappen en de grootste wateropvanger.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Deze sector verdient het niet om zo aan de kant gezet te worden. En ook al zijn boeren ook gewoon burgers van Nederland, met stemrecht, toch zijn geborgde zetels van groot belang.
Kennis van zaken en inbreng zijn zeer belangrijke zaken.
10 jaar geleden heb ik voor het KNW op het AIWW de conclusie van het Young Scientists Workshop opgenomen en daar noemde ze het concept van gecontroleerde overstromingen: Happy Flooding.
Die Young Scientists staan nu aan de lat!
Bekijk 't hier terug: https://youtu.be/krMwpIT4b38
Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!