Ton Baas uit Oldeholtpade gaat als procesbegeleider aan de slag om het vastgelopen project Paterswoldsemeer weer vlot te trekken. Baas gaat op verzoek van het Waterschap Noorderzijlvest aan de slag.

Ton Baas vk 180Ton BaasBaas, onder meer oud-burgemeester van Aa en Hunze en Midden-Drenthe en voormalige gedeputeerde van de provincie Friesland, moet een oplossing vinden voor de impasse rondom het plan van het waterschap om een moeras van 25 hectare aan te leggen in het Paterswoldsemeer. Het schap wilde daarmee de waterkwaliteit verbeteren, in lijn met de Kaderrichtlijn Water. 

Vorige maand leidden deze natuurplannen tot protest van omwonenden en andere belanghebbenden. Ze zijn bang dat er niet genoeg zwem- en vaarwater overblijft. Een petitie tegen het project werd 1.700 keer ondertekend. Tijdens een bewogen informatieavond over het moerasplan in februari haalde dijkgraaf Bert Middel het moerasplan van tafel. 

Het dagelijks bestuur van het schap wil nu onderzoeken welke alternatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren op meer draagvlak kunnen rekenen. Baas moet dat uitzoeken. 

Hij gaat de komende periode in gesprek met verschillende belangenvertegenwoordigers, zoals de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer. Tijdens deze gesprekken inventariseert hij welke zorgen er leven en zet hij haalbare ideeën voor maatregelen op een rij. 

In verband met het coronavirus is nu nog niet te zeggen wanneer de eerste gesprekken plaatsvinden, aldus het waterschap.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.