TKI Watertechnologie is vernieuwd op bestuurlijk vlak. Joke Cuperus (directeur PWN) volgde half november Roelof Kruize (directeur Waternet) op, als voorzitter van het TKI-bestuur. Tevens heeft Wim van Vierssen (directeur KWH) zijn bestuursfunctie overgedragen aan Jos Boere (plv directeur KWH, directeur Allied Waters BV).

Joke Cuperus over haar benoeming: "Nederland wordt wereldwijd geroemd om haar kennis op het gebied van watertechnologie. Dat is iets om trots op te zijn, maar geen reden om achterover te leunen. De uitdagingen waar we als sector mee geconfronteerd worden, roepen om samenwerking en innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We moeten als bedrijven, kennisinstellingen en overheid de handen ineen slaan. Als voorzitter ga ik me sterk maken voor die verbinding."

Eind oktober 2017 is TKI Watertechnologie een nieuwe fase ingegaan. Het topsectorenbeleid en de TKI-subsidieregeling worden voor een periode van vijf jaar voortgezet, maar meer ingestoken vanuit maatschappelijke uitdagingen. In de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021 wordt beschreven hoe TKI hieraan bijdraagt, waarbij wordt voortgebouwd op de lijn die al was ingezet.

Zie ook: TKI Watertechnologie