Simone Boogaard wordt directeur Water bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Boogaard is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, maar heeft veel ervaring in de watersector.

Simone Boogaard 180 vk Simone BoogaardBoogaard (49) gaat op 1 januari 2021 aan de slag bij Rijnland. Het hoogheemraadschap ziet in haar ‘de ideale waterdirecteur’ door haar ‘berg aan ervaring’ in de watersector en ‘brede maatschappelijke engagement’.

Na een uitstapje van ruim drie jaar bij de gemeente Amsterdam als directeur Projectencentrum metro en tram, keert ze terug in de sector waarin ze lang heeft gewerkt.

Dat was bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waar ze een tiental jaar heeft gewerkt in verschillende managementfuncties, met aandacht voor beleids- en projectcommunicatie, dijkversterkingsprojecten en omgevings- en technisch management. Namens HHNK was ze van 2014 tot 2017 als landelijk manager programmering lid van de programmadirectie HWBP.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.